Leasemaatschappij levert niet: wat nu?

Column | Laat je niet manipuleren door verhuurder: ken je rechten

13 februari 2013

Stel, je hebt een kopieerapparaat geleased. De leverancier gaat failliet of komt om andere redenen zijn verplichtingen - bijvoorbeeld uit de serviceovereenkomst - niet na. Wat dan?

Je hebt inmiddels de betalingen stopgezet of opgeschort. De leasemaatschappij blijft maar dreigen met incasso. Super irritant. Welke rechten heb je nu precies als de leverancier niet nakomt? Meer dan je denkt!

Niet betalen, contract ontbinden

Als je wederpartij niet haar verplichtingen, uit bijvoorbeeld het servicecontract, nakomt, dan kun je je betalingsverplichting opschorten. En als de wederpartij met de armen over elkaar blijft zitten, kun je zelfs de overeenkomst ontbinden. In de regel is dat een stok achter de deur. Veel huurkopers zullen echter gemerkt hebben dat dit weinig effect sorteert, omdat de financieringsmaatschappij in dat geval tegen je zal zeggen: “wij zijn onze verplichting wel nagekomen en dus moet je betalen”.

Laat je niet manipuleren

In de praktijk gaat dit gepaard met een heleboel manipulatief gedrag. In dat geval moet je toch proberen het hoofd koel te houden en de hand op de knip. Je wordt hier beschermd door je rechten.

Financieringsovereenkomst ook ontbonden

Op de vraag of een tekortkoming uit een huurkoopovereenkomst (denk bijvoorbeeld aan het niet nakomen van onderhoud en servicediensten) ook zorgt voor ontbinding van de financieringsovereenkomst, heeft de Hoge Raad bevestigend beantwoord. Dat is best bijzonder, want het gaat hier in feite om twee aparte overeenkomsten, die met de leverancier en die met de financieringsmaatschappij.

Opschorting en ontbinding

Ook een opschortingsrecht – eerst presteren, dan betalen - dat je hebt ingeroepen tegen de leverancier kun je tegenwerpen aan de financieringsmaatschappij! Let er wel even op dat de wet voor het inroepen van de gevolgen van bijvoorbeeld opschorting en ontbinding een aantal vereisten kent waaraan je dient te voldoen. Laat daarom altijd bij dit soort zaken bijstaan door een juridisch adviseur. Beter een relatief kleine investering voor preventieve juridische zorg dan diep in de buidel tasten voor een procedure. 

Auteur

Sonia Jak