Marktonderzoek, brancheonderzoek en concurrentieanalyse

De markt verkennen voordat je een bedrijf begint

04 februari 2020

Voordat je een bedrijf gaat beginnen, is het belangrijk de markt in kaart te brengen. Maar hoe doe je dat, de markt verkennen? Waar moet je op letten? De eerste stappen naar een marktonderzoek, brancheonderzoek en concurrentieanalyse.

Sta jij aan de start van je onderneming? En ben je zzp'er? Lees dan het gratis Whitepaper 'Waar je aan moet denken als startende zzp'er'

Download:
Waar je aan moet denken als startende zzp'er

Brancheonderzoek

De markt verkennen begint bij onderzoek naar je branche, nadat je je doelgroep hebt bepaald. Onderzoek hoe het er in jouw branche voor staat, door antwoord te zoeken op de volgende vragen: 

1. Hoeveel

Gebruik hiervoor de branchewijzer van de Kamer van Koophandel, die je specifiek kunt maken voor jouw sector, subsector en branche. Vervolgens zie je in een handig overzicht onder meer het aantal starters en stoppers, de gemiddelde omzet in je branche en informatie over de bijpassende brancheverenigingen.

2. Wat is de gemiddelde omzet in mijn branche?

Vraag jaarrekeningen en uittreksels van bedrijven uit je branche op via het Handelsregister. Maken de meeste bedrijven winst, neemt de gemiddelde omzet af of juist toe? Natuurlijk bepaalt dit niet volledig jouw kans van slagen, maar het geeft je wel richting. 

3. Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten?  

Met behulp van de jaarrekeningen en uittreksels die je bij het Handelsregister hebt opgevraagd, bekijk je de bedrijfsgegevens van je branchegenoten. Door te bekijken op welke doelgroep zij zich richten, welke producten of diensten ze hebben en wat hun prijs is, heb je een idee van je concurrenten. Dit is het eerste startpunt van een concurrentieanalyse, die verderop in dit artikel wordt toegelicht. 

4. Welke ontwikkelingen en trends spelen in mijn branche?

Combineer cijfers en verwachtingen van je branchevereniging en CBS (StatLine) om een overzicht te kunnen maken van de trends en ontwikkelingen in je sector. Hoe zit het met het aanbod van personeel in je branche, neemt de concurrentie vanuit andere sectoren toe, welke plek neemt online in? Adviseurs van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf kunnen je ook helpen, zij hebben branche- en regio specifieke deskundigheid. 

Marktonderzoek

Na een verkenning van de branche, is het tijd voor marktverkenning. Dat kan met een marktonderzoek. Onderzoek wie je klanten zijn, waar je ze kunt vinden en hoe je ervoor zorgt dat ze je bedrijf vinden.

1. Enquêtes en interviews

Vraag mensen uit jouw doelgroep wat ze van je product of dienst vinden, via interviews of enquêtes. Het voordeel van interviews is dat je de beweegredenen van mensen kunt achterhalen; het voordeel van een enquête dat je in een korte tijd een groot aantal mensen kunt bereiken. Bedenk welke methode voor jou waardevol is en op welke manier je die het beste kunt uitvoeren: face to face of schriftelijk (online of per post).

2. SWOT analyse

Met een SWOT-analyse zet je je sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen in een overzicht. Sterke en zwakke punten zijn zaken waar je zelf invloed op hebt; kansen en bedreigingen komen vaak van buiten. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wet- en regelgeving of nieuwe distributiemogelijkheden.

Stel op basis daarvan een matrix met vier vakken (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) op en noteer in elk vak de drie elementen die in de ogen van de klant het meest belangrijk of onderscheidend zijn.

3. Concurrentieanalyse

Maak een concurrentieanalyse, om te weten hoe de markt er voor jouw specifieke product(en) uitziet. Maak eerst een overzicht van je producten of diensten, vervolgens een overzicht van je afnemers en bekijk daarna per productgroep je belangrijkste concurrenten. Wie zijn die concurrenten precies, waar bevinden zij zich en wat doen ze precies? Mogelijk blijkt uit je analyse dat er in de markt al veel belangrijke spelers hetzelfde product of dezelfde dienst aanbieden.

Ook belangrijk in je analyse is om te bekijken hoe jouw (toekomstige) bedrijf zich verhoudt tot dat van je concurrenten en je af te vragen of je product of dienst zich kan meten met andere producten of dienstverleners. Zelfs al is er maar één concurrent: als dat een héél grote speler is die jou makkelijk van de markt kan dringen, moet je je afvragen of je product niet om een aanpassing vraagt.

4. Marketing analyse

Voordat je daadwerkelijk van start gaat met je bedrijf, is het slim vast te kijken hoe je straks marketing gaat voeren. Bekijk op welke manier je jouw doelgroep het beste kunt benaderen. Leest je doelgroep liever een artikel online of in een tijdschrift of krant? Op welke websites kun je het beste adverteren en is social media geschikt voor je doelgroep? Dankzij een goede analyse weet je straks welk pad je moet inslaan.

Auteur

Lenneke Arts