Huurder kan verhuiskosten verhalen op verhuurder

Column | Tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten

16 juli 2013

Het komt bij huur van middenstandsbedrijfsruimte regelmatig voor dat de verhuurder de gang naar de rechter moet maken om de huurovereenkomst beëindigd te krijgen. Minder bekend is dat de rechter een tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten aan de huurder kan toekennen als hij de beëindigingsvordering van de verhuurder toewijst.

Whitepaper Eerste Hulp bij Bedrijfsovername

Daarbij maakt het niet uit op welke grond de beëindigingsvordering wordt toegewezen. Dat kan dus ook slechte bedrijfsvoering door de huurder zijn.

Wat zijn verhuis- en inrichtingskosten?

Bij een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten gaat het om een tegemoetkoming in de kosten die de huurder moet maken om naar een andere locatie te verhuizen en die locatie in te richten. De huurder kan onder de noemer tegemoetkoming dus niet een vergoeding claimen voor bijvoorbeeld gedane investeringen of opgebouwde goodwill.

Onder verhuiskosten vallen bijvoorbeeld de kosten van een verhuisbedrijf en advertentiekosten. Tot inrichtingskosten behoren bijvoorbeeld de kosten van toonbanken, vitrines en kassa’s. Als wordt vastgesteld dat de huurder verhuis- en inrichtingskosten moet maken, betekent dat niet dat de verhuurder deze kosten volledig moet vergoeden. Het gaat om een tegemoetkoming.

Bepaling tegemoetkoming

De rechter is vrij in het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Hij kan rekening houden met de staat waarin de oude inrichting verkeert, de vraag of de huurder de inrichting zelf heeft bekostigd, met reeds gedane afschrijvingen en met een aftrek “nieuw voor oud”.

Over wat wel en niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, ontstaat vaak discussie. Zo vroeg een huurder bij het Gerechtshof Den Bosch een tegemoetkoming in de kosten van een nieuwe supermarktinventaris. De verhuurder voerde aan dat het in de supermarktbranche gebruikelijk is om een inventaris in een periode van zeven jaar af te schrijven en dat deze afschrijvingstermijn inmiddels voltooid was. Én de verhuurder wist dat de huurder haar filialen in het kader van een nieuw concept toch al zou gaan vernieuwen. Hij zag daarom geen reden om de kosten van een nieuwe inventaris via een tegemoetkoming te betalen. Het Gerechtshof ging daarin mee.

Afbouwinvesteringen

Daarnaast had de huurder de post “afbouwinvesteringen” opgevoerd. Hij huurde namelijk casco een nieuwe bedrijfsruimte, waardoor hij nieuwe wanden moest plaatsen, vloeren moest leggen en leidingen moest aanleggen. De verhuurder voerde bij de rechter aan dat dat soort afbouwkosten, waarvan grotendeels geen sprake zou zijn als de huurder niet een casco maar een min of meer afgebouwde bedrijfsruimte zou huren, niet onder de noemer herinrichtingskosten kunnen worden gebracht. Ook daarin ging het Gerechtshof mee.

Conclusie

Hoewel in de rechtspraak geen vaste lijn zit in de toekenning van een tegemoetkoming – de toegewezen bedragen lopen sterk uiteen en zijn vaak niet of nauwelijks gemotiveerd – is het voor huurders van een middenstandsbedrijfsruimte goed om te weten dat ze een tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten kunnen claimen. Daarbij moet je wel bedenken dat het echt om een tegemoetkoming gaat. Verwacht geen volledige vergoeding.

Auteur

Marius Rijntjes