Hoe voorkom ik dat een conflict met zakelijke partners escaleert?

Regel conflicten via mediation

29 januari 2014

Je slaat de handen ineen met een aantal collega-ondernemers en na verloop van tijd blijkt dat de samenwerking minder soepel verloopt dan je hoopte, met irritaties over en weer tot gevolg. Wat moet je doen om te voorkomen dat de boel uit de hand loopt?

Whitepaper Ondernemen in de wijk

Overleg regelmatig met mediator

Om vast te stellen of en waarover er iets onder de oppervlakte broeit, kun je het beste regelmatig een zogenoemd pre-competitief conflict houden. Doe dit onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld een mediator. Tijdens zo’n gesprek kan iedereen in vertrouwen zijn belangen op tafel leggen en bespreekbaar maken. De mediator of coach zoekt actief met jullie naar mogelijke belangentegenstellingen.

Loopgravenoorlog

Vervolgens zoeken jullie samen naar innovatieve oplossingen, rekening houdend met ieders belangen. Hierdoor kan de samenwerking zelfs duurzamer worden. Spreek vervolgens met elkaar af wat er moet gebeuren als een conflict onverhoopt toch uit de hand loopt. Dat heeft een aantal voordelen. Je kunt het conflict beter managen, je beperkt de schade en voorkomt een loopgravenoorlog.

Vennootschapsovereenkomst

Deze afspraken leg je schriftelijk vast in een vennootschapsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst of conflictconvenant. Maak ook afspraken over hoe je een conflict beslecht en hoe de kosten van conflictbegeleiding worden betaald. Betaalt iedere partner die individueel of wordt dat vanuit de vennootschap of bv gedaan?

Mediation

Conflictbegeleiding via een mediator kan je een gang naar de rechter besparen. En dát bespaart weer geld aangezien een zaak bij de rechter aardig in de papieren kan lopen. Bovendien heb je kans dat een ervaren business-mediator de samenwerking alsnog weet te redden.

Auteur

Edwin Bouwman