De top vijf juridische valkuilen

Pas op voor juridische boobytraps

04 oktober 2013

Op juridisch vlak blijft het met een eigen bedrijf altijd opletten. In welke juridische boobytraps moet je niet stappen? De vijf meest voorkomende valkuilen voor ondernemers op een rij.

Whitepaper Flexibele arbeidscontracten

1. Kleine lettertjes

De spreekwoordelijk kleine lettertjes in een contract zijn berucht. Je zal er bij een juridisch conflict maar achterkomen dat je niet in je recht staat, omdat je ergens voor getekend hebt waar je je niet van bewust was. Lees een contract dus altijd van a tot z door voordat je het ondertekent. Let daarbij goed op de algemene voorwaarden. Aandachtspunten zijn: de opzegtermijn, het boetebeding bij tussentijds verbreken en eventuele stilzwijgende verlenging. Ook als je zelf een overeenkomst opstelt, moet je je klanten of leveranciers in de gelegenheid stellen om de algemene voorwaarden in te zien, voordat zij tekenen. Meer over algemene voorwaarden

2. Concurrentie 

Van een gezonde concurrentiestrijd ben je als ondernemer waarschijnlijk niet vies. Maar houd er altijd rekening mee dat de concurrentie tussen bedrijven aan bepaalde regels is gebonden. De Mededingingswet verbiedt oneerlijke concurrentie zoals onderlinge prijsafspraken, misbruik van economische machtspositie en kartelvorming. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet streng toe op de naleving van deze verboden. Ondernemers die over de schreef gaan, krijgen zware boetes opgelegd. Lees ook: Wat is de mededingingswet precies?

3. Echtscheiding

Een echtscheiding brengt op persoonlijk vlak veel gedoe en geregel met zich mee, maar ook op zakelijk vlak. Er blijkt nogal eens dat er te weinig is geregeld. Wie heeft recht op wat als het misgaat? Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan heeft je ex recht op de helft van de waarde van je onderneming. Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan is het afhankelijk van die voorwaarden wat je je ex verschuldigd bent.

4. Bescherming

Zijn je producten en diensten juridisch beschermd tegen mogelijke concurrenten? Bescherm je intellectueel eigendom, registreer je merk en dien een octrooi-aanvraag in voor een nieuwe vinding. Ook moet je oppassen dat je geen inbreuk maakt op de rechten van anderen, vooral qua merknaam en auteursrecht.

5. Claims

Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer: een claim aan je broek krijgen door één klein foutje van jezelf of je medewerkers, waardoor je hele hebben en houden aan een zijden draadje hangt. Als werkgever ben je aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door je werknemers, behalve bij overmacht of bewuste roekeloosheid. Bij deze valkuil is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onontbeerlijk. Die verzekering is overigens alleen voor schade aan personen of zaken, vermogensschade valt er niet onder. Daarvoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Auteur

Laura Wennekes