Jaarafsluiting: wat moet je regelen voor 1 januari?

Checklist voor alle zaken die je nog in 2013 moet regelen

13 december 2013

Nog een paar weken en dan is 2013 alweer voorbij. Zorg dat je geen belangrijke zaken vergeet en geen voordeeltjes misloopt. We zetten de belangrijkste zaken waar je nog in 2013 rekening mee moet houden voor je op een rij.

Personeel

 • Heb jij werknemers in dienst die het minimumloon verdienen? Dit gaat per 1 januari iets omhoog. Hier vind je de nieuwe tarieven.

 • Je medewerkers hebben een jaaropgave nodig van hun salaris in 2013 om belastingaangifte te kunnen doen. Vergeet ook de medewerkers die dit jaar zijn weggegaan en eventueel ingehuurde zzp’ers niet.

 • Plan met al je werknemers een beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek in. Bij een beoordelingsgesprek geef jij je oordeel over de prestaties van je medewerker (bij voorbeeld over het afgelopen jaar), bij het functioneringsgesprek kan hij of zij ook punten inbrengen. In de cao staat of een functioneringsgesprek verplicht is. Ook als het dit niet is, is het handig dit wel in te plannen. Je hebt zo tijd om stil te staan bij de prestaties en wensen van je medewerker en je kunt tijdens deze gesprekken eventueel een dossier opbouwen of verbeterplannen maken.

 • Werknemers mogen vakantiedagen niet meer onbeperkt meenemen. Wettelijke vakantiedagen uit 2013 moeten zij voor 1 juli 2014 opnemen. Laat je medewerkers dus weten wat hun saldo vakantiedagen is, dan kunnen zij er rekening mee houden.

 • Als werkgever mag jij bepalen dat je personeel op een bepaalde datum verplicht een vrije dag neemt, mits dat in hun cao of contract staat. Vertel hen nu al welke dagen in 2014 jij verplicht vrij wil maken, zodat zij er met al hun vakanties rekening mee kunnen houden.

Belasting

 • Zoek op welke fiscale regelingen er allemaal per 1 januari veranderen en wat dit voor jou betekent. Wij hebben alvast vijf zaken voor je op een rij gezet waarmee jij nog dit jaar belastingvoordeel kunt halen.

 • Pas je pensioenopbouw aan. De opbouwmogelijkheden worden in 2014 iets kleiner. Houd ook rekening met een fiscale pensioenleeftijd van 67 jaar.

 • Heb jij al een paar jaar een fluctuerend inkomen? Je kunt tot 36 maanden na het krijgen van de definitieve aanslag een verzoek indienen tot middeling. Via verschillende websites kun je uitrekenen of je iets terug kunt krijgen.

Boekhouding

 • Breng je debiteuren- en crediteurenbeheer op orde zodat je niet in de knoei komt met je boekjaar en je budgetten. Zorg dat al jouw facturen de deur uitzijn en dat jij ook deze maand nog aan je verplichtingen voldoet.

 • Breng al je financiële verplichtingen voor 2014 in kaart en denk na over je verwachte inkomsten en uitgaven. Dat geeft houvast en helpt je met het maken van budgetten.

 • Kijk ook nog eens naar je contracten: wanneer lopen ze af of veranderen de voorwaarden? Zet deze data alvast in je agenda om op tijd te kunnen (her)onderhandelen.

 • Je moet je administratie (ook als deze digitaal is) 7 jaar lang bewaren. Dat betekent dat die mappen uit 2006 nu eindelijk bij het oud papier kunnen. Dat schoont lekker op! Nog beter: digitaliseer al je documenten.

 • Wees voorbereid op SEPA. De deadline hiervoor is niet 1 januari maar 1 februari, maar zorg nu alvast dat je met IBAN-rekeningnummers kunt werken. Na 1 februari verwerkt de bank geen betalingen meer met oude, korte rekeningnummers.

 • Heb je nog een verrekenbaar verlies uit 2004? Dat kun je nog verrekenen met de winst uit 2013. Volgend jaar verdampt dit verlies.

 • Zelfstandig ondernemer? Schuif zo mogelijk wat winst door naar volgend jaar. Het percentage inkomstenbelasting gaat voor de eerste schijf met 0,75 procent omlaag.

 • DGA? Stel de dividenduitkering liever uit tot 2014. Het tarief in box 2 gaat namelijk incidenteel omlaag van 25 naar 22 procent, met een maximum van 250.000 euro. Dit geldt ook voor een eventueel fiscaal partner.

Persoonlijk

 • Sluit een nieuwe, goedkopere zorgverzekering af voor 2014. En denk eraan dat je vanaf 1 januari 2014 een nieuw eigen risico hebt (van 360 euro). Probeer medische behandelingen nog in dit jaar te laten uitvoeren als je je eigen risico al hebt gebruikt. Extra reden: in 2014 versobert de aftrek van specifieke zorgkosten.

 • Heb je recht op huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag? Je kunt dit al aanvragen voor 2014. Tot 1 september 2014 kun je ook nog aanspraak maken op je toeslagen van 2013.

 • Zorg dat je in 2013 aan het urencriterium (1.225) voldoet om gebruik te kunnen maken van ondernemersfaciliteiten. Alleen als je dit jaar zwanger bent (geweest), mag je de niet-gewerkte uren van 16 weken toch meetellen.

 • Verlaag je box-3 afgifte in je persoonlijke belastingaangifte. Dit kan door schulden af te lossen, een duurzaam goed te kopen of te schenken aan je kinderen. 

Auteur

Marlou Visser