Sociale innovatie verbetert bedrijfsresultaat

Innovatiesucces afhankelijk van sociale innovatie

16 januari 2017

Driekwart van het innovatiesucces komt door mensen, en niet door techniek. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia en Rotterdam School of Management (RSM) onder 1500 bedrijven uit verschillende topsectoren.

Financieringsvormen voor innovatie

In het onderzoek komt naar voren dat in de topsectoren 77 procent van het succes wordt bepaald door sociale innovatie en 'maar' 23 procent door technologie. Daarbij komt ook dat bedrijven die sociaal innoveren het beter doen dan hun collega's die niet op deze manier werken. 

Wat is technologische innovatie?

Onder innovatie wordt vaak verstaan de vernieuwing van producten en diensten en de vernieuwing van bedrijfsprocessen. Technologische innovatie gaat meestal gepaard met de toepassing van een nieuwe technologie. Technologische innovatie is gericht op vernieuwing van technologische kennis, R&D- en ICT-investeringen, onderzoek en ontwikkeling, en kenniscreatie. 

Wat is sociale innovatie?

Volgens het onderzoek dwingt de huidige markt bedrijven om steeds sneller te innoveren. Dat kan alleen maar sneller als het management van een onderneming de bedrijfsstructuur op orde heeft en de medewerkers de ruimte kan bieden om deze innovaties uit te voeren. Dit betekent dat ook management- en organisatieprincipes doorslaggevend zijn bij succesvol innoveren. Onder sociale innovatie valt volgens het onderzoek: 

Mensenwerk

Mensen spelen dus een bijzonder grote rol als het om innovatie gaat. Vooral de chemiesector loopt in dit proces voorop. 66 procent van de bedrijven doet daar zelf zowel product- als procesinnovaties. Ook de sectoren Energie en Hightech scoren goed.

Aandacht voor sociale innovatie is cruciaal

Het topsectorenbeleid (PPS-toeslag onderzoek en innovatie) van Economische Zaken is nu sterk gericht op de 'harde kant' van innovatie, zoals investeringen in technologische innovaties zoals Research en Development en patenten. Volgens de onderzoekers is aandacht voor de 'zachte kant' van innovatie cruciaal gezien het rendement van innovatie en het grote aantal mkb-bedrijven in de topsectoren. "Instrumenten gericht op bevordering van ondernemerschap, nieuwe manieren van organiseren, vakmanschap en co-creatie met externe partijen kunnen het innovatievermogen van de negen topsectoren aanzienlijk verhogen." 

Topsectoren

Het kabinet zet in op de stimulering van negen topsectoren. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, en die het kabinet nog sterker wil maken. De topsectoren zijn: 

  • Agro & Food 

  • Chemie 

  • Creatieve industrie 

  • Energie 

  • Hightech systemen en materialen 

  • Life sciences & health 

  • Transport en opslag 

  • Tuinbouw en uitgangsmaterialen, en 

  • Water 

De overheid, het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra werken in de negen topsectoren samen aan kennis en innovatie. 

Auteur

Patty Sjerps