Wel of niet innoveren? Check de 3 basisvoorwaarden

Maak een weloverwogen beslissing

26 september 2016

Een innovatie begint met een idee en een plan. Op basis van het plan neem je als ondernemer het besluit om wel of niet door te gaan met het idee. Lees alles over de drie basisvoorwaarden waaraan je innovatie moet voldoen.

Financieringsvormen voor innovatie

De beslissing om wel of niet te innoveren hangt af van verschillende factoren. Die zijn allemaal samen te vatten in drie basisvoorwaarden:

  1. Jouw persoonlijke motivatie

  2. Positieve verwachting van de opbrengst of het voordeel

  3. Uitvoerbaarheid

1. Persoonlijke motivatie

‘Intuïtie’, ‘het voelde goed’, ‘ik geloofde erin’. Het zijn veelgehoorde antwoorden als je ondernemers vraagt waarom ze besloten een idee uit te voeren. Je innerlijke motivatie is belangrijk: enthousiasme over het product of de vernieuwing helpt om de innovatie tot een succes te brengen.

Ondernemer Ruud Hendriks licht toe in een interview: "Als je een goede ondernemer bent, kun je van een minder idee toch iets goeds maken. En als je een slechte ondernemer bent, kun je nog zo'n goed idee aanpakken, maar wordt het helemaal niks. Ik wil niet zeggen dat het idee totaal onbelangrijk is, maar het begint echt bij de motivatie en drive van de ondernemer."

Pas wel op dat je je niet alleen door je gevoel laat leiden. Verandering kan namelijk ook moeilijk zijn. Misschien ben jij nog steeds enthousiast over het design van jouw product, maar blijkt uit klantonderzoek dat je doelgroep liever een andere vormgeving ziet. Om te zorgen dat ze niet overstappen naar de concurrent, zul je dan toch moeten veranderen. 

2. Positieve verwachting van opbrengst of voordeel

Om tot een onderbouwde beslissing te komen is het goed om een inschatting te maken van kosten, baten en risico’s. Bekijk of de verwachte opbrengsten opwegen tegen je investeringen.

Maak een overzicht van:

-Verwachte kosten van de ontwikkeling

-Verwachte kosten van het op de markt brengen

-Verwachte opbrengsten

-Voordelen als de innovatie slaagt

-Risico’s als de innovatie flopt

Laat je goed informeren door werknemers en adviseurs. Kijk naar fouten en successen van andere ondernemers. Ook al zul je aannames moeten doen, zo’n inventaris helpt altijd om een beter onderbouwde beslissing te maken.

3. Uitvoerbaarheid

Is je idee technisch, financieel en organisatorisch haalbaar? Inventariseer of je over voldoende kennis, middelen, tijd en mankracht beschikt. Zo niet, dan moet je je netwerk inzetten of externen inhuren. Soms zul je je planning moeten bijstellen of het idee moeten aanpassen. Krijg je de nodige middelen niet bij elkaar, dan is dat een goede reden om niet door te gaan met de innovatie.

Auteur

Claartje Vogel