Bereken je bedrijfswaarde

Zo stuur je op de waarde van je bedrijf

24 augustus 2020 4 minuten

Groei betekent voor veel bedrijven het vergroten van de bedrijfswaarde. Vaak gaat dat gepaard met groei op andere gebieden, zoals uitbreiding van kennis en personeel, bedrijfsruimte en mogelijk ook van het assortiment aan producten / diensten.

Vragen over financiën? Stel ze aan onze adviseurs!

Op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws?

‘Hoeveel zou iemand mij op dit moment willen betalen om mijn bedrijf over te nemen?’ Die vraag moet je jezelf regelmatig blijven stellen. Je bedrijf is ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van je leven. En niet alleen nu, het is ook je garantie voor de toekomst. Het is je pensioen, of misschien wel het startkapitaal voor je volgende bedrijf. Het is dus heel belangrijk om de waarde van je bedrijf goed in de gaten te houden. Als je je bedrijf meer waard wilt laten worden, dan is het van belang om te weten hoe je de waarde (taxatie) van je bedrijf kunt berekenen.

Het belang van het berekenen van je waarde

Het verhogen van je winst is korte termijn-denken, terwijl waardecreatie een langere horizon heeft. Als je stuurt op het verhogen van je bedrijfseconomische waarde, dan vergroot je de kans dat je zowel op de korte als op de lange termijn meer inkomsten genereert. Logisch gevolg is dat je bedrijf in de toekomst tegen een hogere waarde verkocht of overgedragen kan worden. 

Of je bedrijf op dit moment waarde creëert of vernietigt, kun je opmaken uit een snelle analyse. Zet je cashflow af tegen het geïnvesteerde vermogen en het gewenste rendement en je weet of je waarde aan het creëren bent of niet. Dit is heel belangrijk. Veel ondernemers hebben geen idee wat de waarde is van hun bedrijf. Ook zijn ze zich er niet van bewust dat zij waarde vernietigen, terwijl ze op dit moment omzet en winst maken.

Waarde bepalen

Je kunt de waarde van de je bedrijf het beste laten bepalen door een erkend specialist. Hij begint met een analyse van de balans en de (winst)ontwikkeling in de voorgaande jaren. Daarna onderzoekt hij de sterke en zwakke punten van je onderneming en de ontwikkelingen in de branche waarin je actief bent. Ten slotte brengt hij je toekomstige winstmogelijkheden in beeld. Die bepalen uiteindelijk de waarde van je bedrijf. 

Je hebt verschillende modellen voor het waarderen van je bedrijf. De manier waarop een waarderingsmodel wordt opgezet is redelijk hetzelfde, alleen worden er andere kengetallen (financiële ratio’s) gebruikt. Specialisten gebruiken meestal één (of een combinatie) van de volgende vier methoden om de waarde van een onderneming te bepalen.

1. Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de bezittingen en de schulden van je onderneming, ofwel het eigen vermogen. Dit is een duidelijke methode, maar wel slechts een momentopname. Hij houdt ook geen rekening met je toekomstperspectief, winstperspectief en de kunde van het personeel, ofwel goodwill. Goodwill vertegenwoordigt de toekomstige inkomsten die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel, et cetera.

Formule: eigen vermogen op de balans

2. Rentabiliteitsmethode

De rentabiliteitswaarde is de (contante waarde van de) gemiddelde winst van je onderneming. Een specialist maakt deze waarde contant op basis van een percentage (rendementseis) dat afhankelijk is van je ondernemingsrisico en de stand van de rente op je langlopende leningen. Bij deze manier van berekenen wordt ook gekeken naar het verleden. Veel bedrijven gebruiken deze methode, al zegt de rentabiliteitswaarde weinig over de toekomst. 

Formule: normale nettowinst per jaar / rendementseis in procenten

Voorbeeld: de laatste winst (na belastingen) was € 100.000. Bij een rendementseis van 20% is de rentabiliteitswaarde van het bedrijf 100.000 / 20 * 100 = € 500.000. 

3. Multiples methode

Met de multiples methode (ook wel comparables, relatieve waardering of marktgebaseerde waardering genoemd) bepaal je de waarde van je onderneming aan de hand van de prijs die is betaald voor vergelijkbare bedrijven. De waarde wordt vervolgens uitgedrukt in een veelvoud van je huidige winst, omzet of een andere relevante ratio. Multiples is een snelle methode waarmee je een goede richting krijgt voor de waarde van je bedrijf. 

Formule: huidige winst X Branchespecifieke factor

4. Discounted CashFlow-methode (DCF-methode)

De meest gebruikte manier voor waardebepaling is de Discounted CasFlow-methode. Bij deze methode bepaalt een specialist de waarde van je onderneming door het geld (cashflow) dat je met je onderneming kan verdienen in een contante waarde om te zetten. Tussen deze methode en de eerder genoemde rentabiliteitsmethode zijn twee belangrijke verschillen: de DCF-methode gaat niet uit van winsten, maar van cashflows en de DCF-methode gaat niet uit van één gemiddelde winst, maar van een meerjarige prognose van het geld dat je met je onderneming kunt verdienen. De objectiviteit van deze methode is een voordeel, de blik in de toekomst een nadeel: het is gebaseerd op aannames en voorspellingen. Hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe onbetrouwbaarder. Meestal kijk je dus een jaar of vier vooruit. 

Formule: (Verwachte kasstromen X aantal jaar) : (WACC)

WACC: (rendement van eigen vermogen x verhouding eigen vermogen) + (rente over vreemd vermogen x verhouding vreemd vermogen x belasting over winst)

Combineer en neem een fictieve sparringpartner

De besproken methodes zijn afzonderlijk niet compleet. De één kijkt naar het nu, de ander naar de toekomst en de laatste naar het verleden. Een combinatie ligt dus voor de hand, maar is in de praktijk alles behalve makkelijk. Laat je daarom goed informeren en zorg voor deskundig advies.

Neem, als fictieve sparringpartner, een potentiële koper van je bedrijf in gedachten. Hoeveel euro zou hij op dit moment neerleggen om je bedrijf te kopen? En zodra jij je groei gerealiseerd hebt, hoeveel zou hij dán neerleggen? Jezelf verplaatsen in een eventuele koper, helpt je om te focussen op de waarde van je bedrijf. Wees daarin kritisch, want dat is een koper ook.

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.