Moet ik mijn bedrijf verkopen bij echtscheiding?

Heeft je ex recht op een deel van je onderneming?

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan heeft je ex recht op de helft van de waarde van je onderneming. Wat als je dat niet kunt betalen? Moet je dan overgaan tot verkoop?

Als je niet in staat bent om de helft van de waarde van je onderneming te betalen en als de bank niet bereid is om dat verschuldigde bedrag geheel te financieren, hoef je je bedrijf niet meteen op te doeken. Het bedrag waarop je ex aanspraak kan maken, wordt dan meestal beperkt tot het bedrag dat je kunt financieren zonder de continuïteit van je onderneming in gevaar te brengen.

Huwelijkse voorwaarden

Verhalen over ondernemers die hun onderneming moeten verkopen vanwege een echtscheiding, kunnen meestal dan ook naar het rijk der fabelen worden verwezen. Ben je getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan is het afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden wat je je ex verschuldigd bent.

Koude uitsluiting

Ben je getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting zonder een verrekenbeding, dan ben je je ex in beginsel niets verschuldigd. Als er wel een (periodiek) verrekenbeding is opgenomen, dan is het zaak om je goed te laten informeren over de gevolgen van de echtscheiding.  

Periodiek verrekenbeding

Problemen doen zich vaak voor bij huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting waarin een periodiek verrekenbeding is opgenomen. In de praktijk blijkt dat er van de jaarlijkse verrekening vaak maar weinig terecht komt. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat je de helft van de waarde van je onderneming of de helft van het opgebouwde eigen vermogen moet verrekenen. Maar, ook in dit geval is er nagenoeg nooit sprake van een gedwongen verkoop van je onderneming. Dit omdat ook bij huwelijkse voorwaarden een veiligheidsklep van de financiering geldt. Het te verrekenen bedrag wordt ook daarbij in de meeste gevallen beperkt tot het bedrag dat je kunt financieren zonder de continuïteit van je onderneming in gevaar te brengen.

Download nu gratis het whitepaper Eerste Hulp bij Bedrijfsovername

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Paul Overwater