De zes succespijlers bij ingrijpende veranderingen op het werk

Column | Een gezonde doorstart maken

De ondernemer die ik hielp bij het maken van een gezonde doorstart, wilde graag volop aandacht hebben voor de emoties die daarmee gepaard gingen. Ze was ervan overtuigd dat dit belangrijk was, ondanks het ‘gedoe’ dat het ook zou opleveren. Geen eenvoudige klus. Wat mij hielp, waren de zes succespijlers waar ik altijd op kan teruggrijpen.

Een van de personeelsleden, Karel Jan, vertelt me hoe hij er ontzettend van baalt dat hij niet echt afscheid heeft genomen van zijn werkgever die van de ene op de andere dag ingrijpend moest reorganiseren. Er was een gezamenlijke afscheidsbijeenkomst georganiseerd, maar zijn woede en wrok maakte dat hij niet ging. ‘Niet handig’, zei hij tegen me, ‘ik merk dat ik met mijn hoofd en hart nog steeds bij mijn oude werkgever ben.’

Gezonde doorstart

De onderneming waar Karel Jan werkzaam was begeleidde ik bij het beantwoorden van de vraag hoe er een gezonde doorstart gemaakt kon worden door volop aandacht te hebben voor de emoties die daarmee gepaard gingen. De ondernemer was ervan overtuigd dat dit belangrijk was, ondanks het ‘gedoe’ dat het ook zou opleveren. Geen eenvoudige klus. De ondernemer en haar MT hadden allemaal ook hun eigen gevoelens en ervaringen bij de reorganisatie. Wat mij hielp, was dat ik in het begeleiden van het MT steeds kon teruggrijpen op een zestal succespijlers.

Zes succespijlers bij verandering

Op basis van onze ervaringen, beschreven Riet Fiddelaers-Jaspers en ik in ons boek Aan de slag met verlies - Coachen bij veranderingen op het werk, zes succespijlers die van invloed zijn op het vruchtbaar maken van ingrijpende veranderingen.

1. Aandacht

Negatieve en ingrijpende beslissingen zoals ontslag worden beter gedragen als een medewerker zich gehoord voelt in haar of zijn emoties. Hoe onhandig of naar jouw gevoel wellicht ook onterecht ze ook worden geuit.

2. Contact en afscheid

Loop niet weg voor de emoties, hoe lastig ze ook zijn. Werk niet slechts lijstjes af in gesprekken. Vergeet liever iets dan dat je niet in contact bent met je medewerker!Organiseer en faciliteer te allen tijde het afscheid van medewerkers, zo mogelijk in een gezamenlijke bijeenkomst. En neem zelf ook afscheid.

3. Eerlijkheid en duidelijkheid

Of het nu het slecht-nieuwsgesprek of een andere ontmoeting is rondom de verandering: draai niet om de hete brei heen. Ben eerlijk over wat je te zeggen hebt en ga steeds het gesprek aan. Onderbouw wat je weet en geef eerlijk aan wat je niet weet.

4. Ruimte

In een crisis, zoals het verliezen van een baan, worden vroegere verlieservaringen van medewerkers aangeraakt. Geef ruimte aan je medewerker om het op de eigen wijze te uiten. Neem ook de ruimte om te ervaren wat het met jou doet. Organiseer een eigen klankbord  en durf hulp te vragen.

5. Vertrouwen

Mensen hebben doorgaans een grote veerkracht. Dat is niet altijd direct zichtbaar door de reacties van verdriet of boosheid. Toch is het voor jou als ondernemer belangrijk om te werken vanuit het begrip dat de (misschien onhandige) reacties van medewerkers normaal zijn. Laat vertrouwen zien en spreek het, waar nodig, ook uit.

6. Balans in bezig zijn met het verlies en de toekomst

Omgaan met verandering is als een slingerbeweging tussen aandacht voor wat verloren ging en je richten op de toekomst. Kijk steeds sámen met jouw werknemers, dus in een dialoog, naar de juiste balans. En voer die dialoog ook met jezelf! Klusje geklaard? Poeh…. Vast niet. Succes!

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Jakob van Wielink