Wat is precies een kredietcrisis?

De kredietcrisis in een notendop

Een kredietcrisis is een situatie waarin de financiële markt vastloopt. Financiële instellingen kunnen of willen elkaar geen geld (krediet) meer lenen, waardoor er grootschalige liquiditeitsproblemen ontstaan. Een dergelijke situatie heeft zijn weerslag op de economie.

Hoe is de kredietcrisis ontstaan?

De kredietcrisis heeft zijn oorsprong in Amerika. Banken hebben in het verleden veel risicovolle hypotheken verstrekt. Deze hypotheken waren verstrekt aan klanten die hoogstwaarschijnlijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Toen de rente steeg en de huizenprijzen daalden in de zomer van 2007, werd duidelijk dat veel van deze risicovolle hypotheken nooit afgelost zouden worden. De consumenten die zo’n risicovolle hypotheek hadden afgesloten verloren hun huis en de banken kregen voor deze huizen veel minder geld wegens het instorten van de huizenmarkt. De Amerikaanse banken moesten hierdoor vele miljarden dollars afschrijven. Hierdoor verslechterde hun financiële positie aanzienlijk.

Wat wordt bedoeld met een vastlopende economie?

Als gevolg van hun verslechterde financiële positie wantrouwden de Amerikaanse banken elkaar en weigerden ze elkaar nog langer geld te lenen (zogenaamde interbancaire leningen). Normaal gesproken lenen de banken elkaar namelijk geld als zij tijdelijk meer geld nodig hebben, bijvoorbeeld wanneer een grote zakenklant op een bepaalde dag het salaris aan zijn werknemers uitbetaalt. Zo kwam de financiële markt ‘vast’ te zitten. De financiële positie van diverse Amerikaanse banken kwam in acuut gevaar. Dit heeft op 7 september 2008 geleid tot de val van twee grote Amerikaanse hypotheekbanken: Fannie Mae en Freddy Mac. Voor consumenten heeft dit tot gevolg gehad dat het lastiger werd om geld te lenen.

Hoe kan een Amerikaanse probleem zomaar overslaan naar Europa?

De wereldeconomie is een netwerk van banken, producenten en consumenten. Hierdoor kon de Amerikaanse kredietcrisis overslaan naar de rest van de wereld. Zo hebben veel Europese banken belangen in Amerikaanse financiële instellingen en producten. Daarom zijn ook veel Europese banken veel geld verloren in Amerika en dreigde ook hier de financiële markt vast te lopen. De IJslandse bank Landsbanki (en dochteronderneming IceSave) is failliet gegaan nadat ze door de vastgelopen financiële markt hun korte termijnschuld niet kon herfinancieren en veel spaarders hun geld van hun IJslandse rekeningen haalden. Door alle negatieve berichtgeving daalde het consumentenvertrouwen en de bestedingen. Daarmee is de kredietcrisis in feite verworden tot een algehele economische crisis. Over het algemeen wordt deze economische crisis nog steeds aangeduid als ‘de kredietcrisis’.

Op zoek naar financiering? Gebruik hiervoor de menigte! Kijk op www.mkbcrowdfunding.nl voor meer informatie. 

Wat vind je van dit artikel?