Wat heb ik aan ketensamenwerking?

Samenwerking in de keten als één

Elke ondernemer wil zoveel mogelijk kosten besparen, bedrijfsvoering optimaliseren en de winst verhogen. Een samenwerking met een schakel hoger in de keten, zoals een toeleverancier kan veel voordelen opleveren.

Waarom ketensamenwerking?

Binnen een keten is er vaak te merken dat verschillende ondernemingen binnen de keten de eigen bedrijfsvoering optimaliseren, maar hun processen onderling niet op elkaar afstemmen. Hierdoor ligt er bijvoorbeeld al een levering klaar voor een onderneming in de keten, maar omdat er te weinig informatie wordt weggegeven ligt de levering twee dagen te wachten op de logistiek dienstverlener die de levering zou moeten ophalen. Dat betekent hogere voorraadkosten voor de producent. Het optimaliseren van de eigen bedrijfsvoering zonder rekening te houden met andere schakels in de keten zorgt er vaak voor dat bedrijven elkaar onnodig op kosten jagen. Een goede vorm van samenwerking tussen de verschillende ketenpartners zorgt voor lagere kosten over de gehele keten. Dit  heeft voordelen voor elke schakel in de keten en heeft vaak ook een goede invloed op de prijs/kwaliteit-verhouding van de producten die bij de klant terecht komen.

Wanneer ketensamenwerking?

Het is lang niet in elke situatie zinvol om aan ketensamenwerking te doen. In situaties waarin de vraag vanuit de markt goed te voorspellen is, kan je de eigen processen optimaliseren en heeft ketensamenwerking veel minder nut. Is de vraag vanuit de markt onvoorspelbaar en is het belangrijk dat je flexibel kan reageren op de veranderende vraag, dan heeft ketensamenwerking zijn meerwaarde.

Hoe begin ik met ketensamenwerking?

Om een begin te maken met ketensamenwerking kun je als volgt te werk gaan:

 • Ken je keten

  Om een goede vorm van ketensamenwerking op gang te brengen is het verstandig je keten eerst goed te leren kennen. Probeer er achter te komen welke partijen er in jouw keten een rol spelen. Bij de Kamer van Koophandel is vaak veel informatie beschikbaar over verschillende sectoren en ketens binnen het bedrijfsleven. Probeer contact te leggen met de bedrijven die een rol spelen in je keten en breng het onderwerp ketensamenwerking ter sprake.

 • Breng de schakels in contact met elkaarProbeer de verschillende partijen bij elkaar te brengen om samenwerking te stimuleren.

 • Stel een ketenregisseur aan

  Om daadwerkelijk te starten met ketensamenwerking is het verstandig een partij binnen de keten aan te stellen als zijnde de manager van de samenwerking. Vaak wordt de organisatie met de meeste macht binnen de keten deze taak toebedeeld. Het managen van ketensamenwerking is een moeilijke taak.

 • Zorg voor openheid van zakenOm goed samen te kunnen werken is het belangrijke dat er informatie wordt gedeeld. Stem dit goed op elkaar af en zorg ervoor dat de juiste informatie beschikbaar komt bij de juiste schakels in de keten. Het delen van informatie via een gedeeld informatiesysteem kan hier een erg handig hulpmiddel in zijn.

Wat zijn de valkuilen bij ketensamenwerking?

 • Gebrek aan openheid tegen over elkaar

  Onderling zijn bedrijven vaak huiverig in het vrijgeven van informatie over de bedrijfsvoering. Dit ligt goede samenwerking in de weg.

 • Machtsverhoudingen

  Een veel gemaakte fout binnen de keten is dat men binnen de keten onenigheid krijgt over wie de ketensamenwerking zal gaan leiden.In een succesvolle samenwerking en ketenoptimalisatie is het van belang dat er een partij is die die traject leidt. Vaak ontstaat hierover onenigheid. Houdt in gedachten dat ketensamenwerking voordeel oplevert voor iedere schakel in de keten, onenigheid over wie het proces leidt is vaak onnodig. Als een dergelijke situatie zich toch voordoet kan het verstandig zijn een onafhankelijk persoon aan te stellen om het proces van ketensamenwerking te managen.

Wat zijn de voordelen van ketensamenwerking?

Afhankelijk van je plek binnen de keten kun je op verschillende manieren voordelen hebben aan de samenwerking. Een aantal mogelijke voordelen zijn:

 • Minder voorraadkosten door afstemming met toeleveranciers (lees meer over voorraadbeheer)

 • Meer kans op innovatie door kennisuitwisseling

 • Je netwerk wordt groter

 • Meer kans op een hoger marktaandeel

Wat vind je van dit artikel?