Wat is een ERP-systeem?

Een korte uitleg

Wat is een ERP-systeem

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Met ERP kun je de productiviteit van organisaties maximaliseren, kosten beheersen en optimaal voldoen aan klantwensen. In een ERP-systeem komen al je bedrijfsprocessen samen.

ERP brengt de automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem. Deze geïntegreerde automatiseringsoplossing is bekend als ERP-software, ERP-pakket of ERP-systeem. ERP-systemen zijn toepasbaar voor nagenoeg alle typen organisaties, groot en klein en zowel producerend als dienstverlenend.

Waaruit bestaat een ERP-systeem?

ERP-software is bijna altijd opgebouwd uit standaard softwaremodules. Hiermee wordt een configuratie samengesteld die volledig aansluit bij de specifieke automatiseringsbehoefte van de organisatie. Aanvullende functionaliteiten, zoals customer relationship management (CRM) en supply chain management, maken al deel uit van het ERP-systeem of kun je als externe applicatie aan het ERP-systeem koppelen.

Whitepaper: Stappenplan: start met datagedreven innovatie

GRATIS

Voordelen ERP

De toepassing van ERP-software maakt je organisatie effectiever, efficiënter, sneller en flexibeler. De beheersing van je bedrijfsproces wordt beter, doorlooptijden van orders verkorten, de klantgerichtheid neemt toe, de voorraadkosten worden lager en de servicegraad stijgt.

Nadelen ERP

Je kunt het een nadeel vinden dat je organisatie, vanwege de bedrijfsbrede toepassing van het ERP-systeem, afhankelijker wordt van dat ene systeem en de leverancier daarvan. Een nadeel, dat tegelijk ook een voordeel kan zijn. Het betekent immers ook dat je met een ERP-systeem ook nog maar één verantwoordelijke en één aanspreekpunt hebt voor je totale bedrijfsautomatisering. Onderling getwist tussen softwareleveranciers over incompatibiliteit voorkom je er dus mee.

Een ander 'nadeel' kan zijn dat de installatie en implementatie van het ERP-systeem een grote impact heeft op je organisatie. Met een goede voorbereiding en een professionele begeleiding hoef je je ook hierover niet al te veel zorgen te maken. Andere nadelen zijn erg afhankelijk van het bedrijfstype en de omstandigheden waarin een ERP-systeem geïmplementeerd moet worden. Welke voor jou gelden wordt dan ook pas duidelijk als je de haalbaarheid van een ERP-implementatie laat onderzoeken. Ga er gerust van uit dat ook jouw organisatie profijt zal hebben van een ERP-systeem, tot bij nader onderzoek het tegendeel blijkt.

Welke ERP-software moet ik kiezen?

Bij de oriëntatie op een (nieuw) ERP-systeem kom je ongetwijfeld de namen tegen als SAP als Oracle. Lange tijd leek de ERP-branche uitsluitend te bestaan uit een kleine groep ERP-leveranciers, maar dat beeld is inmiddels sterk veranderd. De grote partijen zijn gefuseerd en daarnaast zijn er meer dan 150 andere leveranciers van ERP-systemen op de markt. 

Wat vind je van dit artikel?