Is de btw voor relatiegeschenken aftrekbaar?

De btw-regels rond relatiegeschenken

20 september 2021 2 minuten

Om de relatie met je klanten of leveranciers warm te houden, geef je misschien weleens een relatiegeschenk. Voor relatiegeschenken gelden bijzondere btw-regels. Niet alle voorbelasting over zakelijke kosten en inkopen is namelijk aftrekbaar. Daarom is het handig om te weten wanneer een geschenk een relatiegeschenk is en wat de toegepaste btw-regels zijn.

Wat is een relatiegeschenk?

Relatiegeschenken zijn incidentele giften die je geeft aan je bestaande relaties. Onder relaties worden bestaande klanten of leveranciers verstaan. Dat betekent automatisch dat geschenken om een nieuwe klant binnen te halen, geen relatiegeschenken zijn. In dat geval gaat het namelijk om giften aan personen of instellingen die ‘nieuw’ zijn. Ook geschenken die vallen onder de normale bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een ‘2 halen 1 betalen’-actie, vallen niet onder relatiegeschenken en zijn dus niet aftrekbaar.

Wat zijn de regels?

Niet alle voorbelasting over zakelijke kosten en inkopen is aftrekbaar. In sommige gevallen kun je geen btw aftrekken, in andere juist wel. Of je de btw over relatiegeschenken kunt aftrekken, hangt af van een paar factoren.

Drempelbedrag

Als je onder het drempelbedrag van € 227,- per persoon per jaar blijft, mag je de btw over relatiegeschenken aftrekken, ook als de ontvanger een particulier is of geen ondernemer voor de btw.

Recht op aftrek

Boven het drempelbedrag geldt de volgende regel: Als de ontvanger het geschenk zelf zou hebben gekocht, zou hij dan recht hebben op aftrek? Als de ontvanger zelf minder dan 30% btw zou mogen aftrekken, dan mag je de btw niet aftrekken.

Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA)

De regelgeving omtrent het al dan niet aftrekken van de voorbelasting is vastgelegd in het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Dit besluit heeft gevolgen voor de btw-aftrek van giften, relatiegeschenken en voorzieningen voor personeel.

Wat voor geschenk moet ik kopen?

Wil je de btw kunnen aftrekken, zorg er dan voor dat de totale kosten per persoon per jaar niet meer bedragen dan € 227. Geef je een geschenk van boven de €227, zorg er dan voor dat het geschenk gebruikt kan worden in het bedrijf van de ontvanger. De vuistregel is dan: Zou de ontvanger de btw over het geschenk zelf hebben mogen aftrekken? Dan mag jij de btw over het geschenk ook aftrekken.

Betreft de ontvanger een particulier of niet btw-ondernemer, dan kun je de btw van een geschenk dat meer waard is dan € 227 nooit aftrekken.