Wat zijn de regels rondom hypotheekrenteaftrek voor ondernemers?

20 februari 2020 2 minuten

De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning is aftrekbaar van het inkomen. Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek als je zelfstandig ondernemer bent? Op welke aftrek heb je recht?

De hypotheekrente kun je in mindering brengen op het inkomen. Normaal gesproken krijg je een teruggave bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het recht op teruggave over een jaar krijg je dus in het volgende jaar pas uitgekeerd. Maar met een voorlopige teruggave kun je in het jaar van het betalen van de hypotheekrente ook al een voorschot krijgen. Wij geven een uitleg over de hypotheekrenteaftrek voor de zelfstandig ondernemer.

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek voor zelfstandigen?

Na een boekjaar stel je de jaarcijfers op. De balans wordt opgemaakt en ook de winst- en verliesrekening. Uit de berekening komt een fiscale winst. Hierop pas je nog de kortingen toe, zoals de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Daarna kun je, net als niet-ondernemers, de betaalde hypotheekrente in mindering brengen. Je krijgt dus ook een gedeeltelijke teruggave als ondernemer. Dit zorgt voor een korting op de belastingheffing. Dit wordt ook wel de hypotheekrenteaftrek genoemd.

Houd ook rekening met de bijtelling

De hypotheekrenteaftrek voor zelfstandigen is een aftrekpost, maar als huiseigenaar krijg je ook een bijtelling, namelijk het eigenwoningforfait. Deze bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde van de eigen woning. Voor de meeste huiseigenaren bedraagt de bijtelling 0,6% van de WOZ-waarde. Alleen bij huizen met een waarde van minder dan €75.000 of meer dan €1.090.000 wijkt het percentage af.

Voorbeeld berekening:

Je betaalde in één jaar €5.000 aan hypotheekrente voor de eigen woning. Jouw huis heeft een WOZ-waarde van €250.000. Wat is het fiscaal voordeel?

De betaalde hypotheekrente bedraagt €5.000

Bijtelling komt uit op: €250.000 x 0,6% = €1.500

De hypotheekrenteaftrek als ondernemer bedraagt: €5.000 - €1.500 = €3.500

Hoe groot is het fiscaal voordeel?

Het voordeel is afhankelijk van de belastingschijf waar het hoogste deel van jouw inkomen onder valt. Bij een inkomen vanaf €68.507 (2020) zit je in de hoogste belastingschijf. Met een hoger inkomen hebt je recht op het hoogste fiscale voordeel. De teruggave van de betaalde hypotheekrente bedraagt in 2020 nog 46%. In 2021 zakt dit percentage naar 43%. Heb je een inkomen onder de €68.507? Dan bedraagt het fiscaal voordeel 37,35%. Hierdoor krijg je minder terug van de Belastingdienst.

Uitgaande van het eerdere voorbeeld bedraagt de teruggave in 2020:

46% van €3.500 = €1.610

En per 2021 bedraagt de belastingteruggave:

43% van €3.500 = €1.505