Geschillen

Pas op bij niet verlengen tijdelijk contract

Column Nieky van Vlerken | Voorkom boetes en extra kosten

Stel, je wilt het arbeidscontract van een medewerker niet verlengen. Dat kan, mits alle regels in acht worden genomen vanuit de WWZ (maximaal 3 contracten in 3 jaar). De redenen kunnen divers zijn: past niet in het team, geen werk meer, mismatch bij de aanname (zonde, is vaak echt te voorkomen), etc. Enkele aandachtspunten.

19 maart 2020 14 september 2020

Rechter weigert ontslag werknemer steeds vaker

Gevolgen WWZ na 1e jaren

In de eerste jaren na het instellen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015, blijken werknemers goed beschermd te worden door rechters. Er werden veel minder ontslagvergunningen verstrekt en werkgevers betaalden hogere vergoedingen om er onderling uit te komen. Sinds 1 januari 2020 is het geven van ontslag aan werknemers vereenvoudigd voor werkgevers. Waar komt het door?

24 februari 2020

Transitievergoeding moet bijna altijd betaald worden

Column Maarten Menger | Zelfs drugsgebruiker krijgt volle mep

Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden en daarna ook al weer op meerdere onderdelen gewijzigd. Tot 2020 had een werknemer recht op een transitievergoeding bij een dienstverband van twee jaar of langer. Sinds 2020 kan een werknemer al vanaf de eerste dag recht hebben op een transitievergoeding. Maar niet altijd is er recht op deze financiële compensatie.

24 februari 2020

Wat is een bestuursrechtelijke dwangsom?

En wat verandert er in 2020?

De staat, een provincie of een gemeente kan een bestuursrechtelijke dwangsom opleggen. Het klinkt als het krijgen van een boete, maar het is iets anders. Wat houdt het precies in?

05 januari 2020

Let op met beëindigingsovereenkomst zieke werknemer

Column Maarten Menger | Informeer je personeel goed

Een arbeidsovereenkomst kan door middel van een overeenkomst worden beëindigd. Maar als een werknemer ziek is, verliest de werknemer het recht op een WW- of ziektewetuitkering indien een beëindigingsovereenkomst wordt getekend. Kan de werknemer in een dergelijk geval op de beëindigingsovereenkomst terugkomen?

30 november 2018

Wetsvoorstel digitalisering vertoont gaten

Column van ICT-jurist Lennert Ouwerkerk

Civiele procedures moeten veel simpeler kunnen door de procedure bij de rechter via internet te laten starten. Dat is althans de gedachtegang achter het wetsvoorstel dat minister Opstelten indiende. De nieuwe wet moet de rechtspraak beter, sneller en goedkoper maken. Maar is dit ook zo?

12 juni 2017

Een aandeelhoudersgeschil voorkomen is beter dan hem te genezen

Column Arjen Paardekooper

In mijn praktijk adviseer ik geregeld aandeelhouders over hoe ze om moeten gaan met hun medeaandeelhouders. Een aandeelhoudersgeschil ligt soms dichtbij, maar kan door goede communicatie makkelijk voorkomen worden.

10 mei 2017

Mag je medewerkers bespioneren?

Soms is beveiliging met camera's toegestaan

Sinds begin deze maand zijn ze weer te zien: de nest cams met livebeelden van nesten en vogelkasten van de Vogelbescherming. Maar hoe zit dat nou eigenlijk in je eigen bedrijf? Mag je je personeel ook zomaar via camera’s in de gaten houden?

21 maart 2017

Onder invloed op het werk, maar niet ontslagen

Column Maarten Menger | Dronken werknemer ontslaan?

Kan een werknemer die onder invloed van alcohol op zijn werkt verschijnt altijd worden ontslagen? Nee. Een levensecht voorbeeld.

18 juli 2016

De top vijf juridische valkuilen

Pas op voor juridische boobytraps

Op juridisch vlak blijft het met een eigen bedrijf altijd opletten. In welke juridische boobytraps moet je niet stappen? De vijf meest voorkomende valkuilen voor ondernemers op een rij.

04 oktober 2013

Nieuwe geschillenregeling voor .nl domeinnamen

Snel en goedkoop alternatief voor gang naar rechter

SIDN, de .nl registry, heeft vandaag aangekondigd per 28 februari een geschillenregeling te introduceren voor .nl-domeinnamen.

26 maart 2013

Cameratoezicht op de werkvloer: waarom zou je?

Wat zijn de voor- en nadelen van camera's in je bedrijf?

Met camera’s kun je je bedrijf 24 uur per dag in de gaten houden. Handig ter preventie van criminaliteit. Aan de andere kant vormen camera’s op de werkvloer een behoorlijke inbreuk op de privacy van je personeel. Als je als ondernemer cameratoezicht wilt introduceren, zul je hier een goed evenwicht in moeten vinden.

15 maart 2013

Hoeveel moet ik betalen aan griffierechten?

Overzicht met kosten per geschil

Bij een rechterlijke procedure komen kosten kijken. Je betaalt niet alleen voor een advocaat of jurist, maar ook voor de procedure zelf. Hoeveel kost een rechterlijke procedure?

25 januari 2013

Een geschil met een externe partij. Wat nu?

De geschillencommissie en juridisch advies

Een geschil kan door vanalles ontstaan. Zaak is om er zo snel mogelijk vanaf te komen, of je nu de klager of de aangeklaagde bent. Drie manieren waarop je het geschil kunt sussen of in je voordeel kunt laten beslissen.

14 augustus 2012

Consumenten slepen ondernemers sneller voor rechter

SER pleit voor eenvoudigere procedure bij kantonrechter

Als het aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, kunnen ondernemers makkelijker door consumenten voor de rechter worden gedaagd. De SER pleit voor een eenvoudige procedure bij de kantonrechter bij geschillen tussen ondernemers en consumenten. Deze zou sneller en goedkoper zijn dan de bestaande mogelijkheid.

15 december 2009

Snelle toename arbeidsgerechtelijke conflicten

Meer vraag naar juridische dienstverlening

De economische crisis zorgt voor een snelle toename van het aantal juridische geschillen tussen werkgevers en werknemers.

05 mei 2009

'Politieke geschillen mogen crisismaatregelen niet in de weg staan’

Reactie MKB-Nederland n.a.v. Conjunctuur Enquete

Maatregelen voor ondernemers in financiële nood mogen niet op zich laten wachten omdat het CDA en de PvdA het niet met elkaar eens zijn.Dit zegt MKB-Nederland naar aanleiding van de Conjunctuur Enquête Nederland onder 4.000 ondernemers waar ook MKB-Nederland bij betrokken is.

17 maart 2009

Hoe wordt een geschil tussen webwinkelier en klant beslecht?

DE VRAAG VAN WEEK 5

In geval van een conflict tussen een webwinkelier en een consument is de stap naar de rechter niet een efficiënte oplossing. De hoge kosten van deze procedure en de lange wachttijden zorgen ervoor dat de deuren worden geopend voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

28 januari 2009