Mkb investeert minder en later in verduurzaming als gevolg van de coronacrisis

Minder investeringen in duurzame energie

Mkb investeert minder en later in verduurzaming als gevolg van de coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat mkb’ers minder en later gaan investeren in verduurzaming van hun energie, dat wil zeggen minder en later investeren in energiebesparing en duurzame opwek. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland en Krachtwerk in samenwerking met MKB Servicedesk onder ruim 150 ondernemers.

Voor de coronacrisis had bijna tweederde van het mkb het plan om de komende 12 maanden te investeren in verduurzaming van hun energie. Hiervan geeft nu bijna 60% aan later, minder of niet meer te investeren. Slechts 33% geeft aan dat investeringsplannen ongewijzigd doorgaan en 8% geeft aan investeringen juist naar voren te halen of extra te investeren.

Overheid speelt belangrijke rol in aanjagen verduurzaming, juist nú

De meerderheid van het mkb (60%) vindt dat de overheid een belangrijke rol speelt in het aanjagen van de verduurzaming in de huidige tijden. MKB-Nederland onderschrijft het belang van een structurele ondersteuning aan het mkb. Juist voor het verduurzamen, en het daarmee verlagen van de energiekosten, liggen er kansen voor ondernemers. Martin Kloet van MKB-Nederland: “Om ondernemers te helpen keuzes te maken in de lastige onderwerpen en met het doorlopen van processen zou ondersteuning voor het uitvoeren van energiemaatregelen voor investeringen handig zijn.” MKB-Nederland is hierover in gesprek met het Rijk.

Huidige lage rente inzetten voor beschikbaar maken van leningen

Veel ondernemers willen nog steeds investeren, maar het ontbreekt aan kapitaal dat vrijgemaakt kan worden voor investeringen in energiebesparing of duurzame opwek. Bijna driekwart (74%) van de mkb’ers die nu minder, later of niet meer investeren, geeft aan dat wanneer een 1%-duurzaamheidslening beschikbaar zou zijn, ze serieus overwegen om wél weer te investeren. Zo zou in Amsterdam het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam uitkomst kunnen bieden. Dit fonds, gericht op energiebesparing en –opwek (zoals zonnepanelen), verstrekt laagrentende leningen vanaf 1,5% aan bedrijven en andere organisaties.

Waar een wil is, is een weg

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken en bij te dragen aan duurzaam herstel, is het nodig om de mogelijkheden uit te breiden voor bedrijven die wel willen investeren in verduurzaming van hun energie, maar het momenteel niet kunnen. Zo komen we samen sterker uit de crisis. Krachtwerk ondersteunt gemeentes én bedrijven met denkkracht en daadkracht om dit te realiseren.

 

Bron: onderzoek op website MKB Servicedesk in mei/juni 2020 onder 158 mkb ondernemers met 2-250 medewerkers. Sectoren: onder andere 18% groot- en detailhandel, 13% horeca, 13% industrie, 12% financiële of zakelijke dienstverlening, 7% transport, 7% bouw. Omvang: 2-10 medewerkers (54%), 11-50 medewerkers (27%), 51-250 medewerkers (5%), meer dan 250 medewerkers (14%).

Krachtwerk is een ondernemend adviesbureau van 10 senior adviseurs en (interim) managers die zich als doel hebben gesteld om de energietransitie in Nederland te versnellen. Krachtwerk levert praktisch advies en kenmerkt zich door haar doelgerichte en ondernemende aanpak. 

Wat vind je van dit artikel?