Wat is microfinanciering?

Financiering tot 250.000 euro via Qredits

29 oktober 2021 2 minuten

Startende en gevestigde ondernemers die voor het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf maximaal € 250.000,- nodig hebben, kunnen gebruik maken van microfinanciering. Ook heeft Qredits speciale regelingen voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Wat is er mogelijk?

Via microfinancier Qredits kun je twee hoofdvormen van krediet krijgen:

1. Microkrediet

 • Kredietbedrag tot € 50.000,-

 • Rente vanaf 8,75%

 • Looptijd: 1 - 10 jaar

 • Extra aflossing mogelijk

 • Sociale ondernemers lenen tegen 5,75% rente

 • Optioneel: 1 jaar coaching

2. MKB-Krediet

 • Krediet van € 50.000,- tot € 250.000,-

 • Voor starters en bestaande ondernemers

 • Rente vanaf 7,75%

 • Looptijd: 1 - 10 jaar

 • Extra aflossing mogelijk

 • Mogelijkheid voor hypothecaire zekerheid

 • Mogelijkheid voor BMKB-borgstelling

 • Sociale ondernemers lenen tegen 5,75% rente

 • Optioneel: 1 jaar coaching

Voorwaarden

Wanneer kom je in aanmerking voor een Microkrediet (€ 0 - € 50.000,-) ?

 • je bent een startende ondernemer of;

 • je bent een bestaande ondernemer, met minder dan 5 werknemers;

 • je bedrijfsactiviteiten vinden plaats in Nederland;

 • je bent 18 jaar of ouder;

 • je hebt een uitgewerkt ondernemingsplan

Om te kijken of je in aanmerking komt voor een MKB-krediet (€ 50.000 - € 250.000) kun je het beste de stappen doorlopen op de website van Qredits.

Microfinanciering voor herstel na corona

In coronatijd zijn er verschillende corona steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers tegemoet te komen. Bestaande klanten van Qredits konden bijvoorbeeld een aflossingsvrije periode van 6 maanden aanvragen, waarin je slechts 2% rente betaalde. Op dit moment biedt Qredits de volgende coronagerelateerde opties:

1. Overbruggingskrediet

Speciaal voor ondernemers die in de eerste helft van 2020 zijn gestart met hun bedrijf is er een overbruggingskrediet van Qredits. Deze groep kan beperkt gebruikmaken van de corona steunmaatregelen, maar komt wel in aanmerking voor het overbruggingskrediet van Qredits. Het gaat om een microkrediet van maximaal € 35.000,- bedoeld voor werkkapitaal en investeringen. De looptijd is in principe 60 maanden, met een maximum van 72 maanden. De eerste 12 maanden is er geen aflossing. De rente is 1,75% zolang de lening loopt.

2. Microkrediet herstel en investering na corona

Dit is een zakelijk krediet van maximaal € 25.000,- voor bestaande ondernemers, niet voor starters. Het microkrediet is bedoeld voor ondernemers die na corona wat kapitaal nodig hebben voor herstel (bijvoorbeeld vanwege huurachterstand, uitgestelde belastingen etc.) en investeringen. Er geldt een looptijd van 48 maanden met de eerste maanden geen aflossing (verlengbaar tot 12 maanden). De rente is 2% in het eerste jaar, daarna 5,75%.

Coaching voor starters

Je kunt als startende ondernemer ook advies en coaching krijgen via Qredits. De procedure van microfinanciering opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. Intake en advies voor de start

 2. Verstrekking microkrediet of MKB Krediet

 3. Coaching na de start door een specialist

Over Qredits 

Het microkrediet is in 2009 door de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland geïntroduceerd. Microfinanciering bestaat uit een kredietvorm en coaching en kan verkregen worden via Qredits, de enige landelijk werkende organisatie voor microfinanciering in Nederland. Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Het is een stichting zonder winstoogmerk. Het is een initiatief van ABN Amro Bank, Fortis, ING Bank en Rabobank Nederland in samenwerking met de Stichting Fonds Werken aan Wonen, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.