Wat is goodwill en bestaat dat nog?

Column John Oostveen | Overname-Experts

27 februari 2019 2 minuten

In de gouden jaren tot 2008 was een fors bedrag aan goodwill vanzelfsprekend. In de recessie kwam goodwill in een ander daglicht te staan. Hoe is de huidige situatie in de overname-praktijk?

Er is sprake van goodwill als de koopsom van een bedrijf hoger is dan de waarde van dat bedrijf volgens de balans (na correctie van eventuele stille reserves). Maar waarom zou een koper meer betalen dan het saldo van de bezittingen en de schulden van een bedrijf? Je kunt het kopen van een bedrijf vergelijken met het kopen van een machine voor een fabriek, waarmee je meer omzet en winst kunt maken. In feite is een bedrijf ook een productiemiddel. Naarmate het winstperspectief van dat bedrijf hoger is, zal de waarde van dat bedrijf ook hoger zijn. De waarde van een onderneming wordt berekend via de contante waarde van de toekomstige kasstromen rekening houdend met het risico.

Zelf op zoek naar een bedrijf?

Bekijk onderstaande bedrijven. Deze staan sinds kort te koop. Reageer kosteloos op interessante profielen en kom direct in contact met de verkoper.

Een goede illustratie van een bedrijfsovername met veel goodwill is een bedrijf in de dienstensector, bijvoorbeeld een reclamebureau. Op de balans staan meestal alleen vorderingen, wat crediteuren en een bankfinanciering voor werkkapitaal. Per saldo is er veelal een klein eigen vermogen. Als zo’n bedrijf mooie bestendige resultaten behaalt van bijvoorbeeld twee ton per jaar, dan kan de waarde van dat bedrijf wel een miljoen zijn. Gezien het geringe eigen vermogen bestaat deze waarde dus vrijwel geheel uit goodwill, die wordt gevormd door de toekomstige verdiencapaciteit van het bedrijf. De waarde zit in het klantenbestand, het personeel en de bedrijfsnaam (imago, naamsbekendheid). Met deze klanten en dit personeel wordt immers de omzet en de winst gemaakt. Als koper van zo’n bedrijf zul je dus goed moeten beoordelen of deze klanten en de bijbehorende omzet overdraagbaar zijn. Als de klanten vooral gebonden zijn aan de verkoper of als kennis en kunde teveel afhankelijk is van één medewerker, is dat een groot risico. Voor de benodigde overnamefinanciering zal ook de bank daar kritisch naar kijken. Om het risico voor koper en bank te beperken, wordt in de huidige praktijk de overnamesom meestal gesplitst in drie delen. Namelijk: een contant deel, een na te betalen deel (dat als lening van verkoper aan koper wordt verstrekt) en vaak nog een ‘earn out’. Dit wil zeggen dat als de omzet of resultaten na overname hoger zijn dan afgesproken, er extra wordt betaald.

Onze ervaring is dat goodwill bij bijna elke overname een rol speelt. Iedere situatie is natuurlijk anders, maar met een evenwichtige koopsomstructuur is de overnamefinanciering haalbaar. Uiteraard zal de koper over de juiste ondernemerskwaliteiten moeten beschikken en ook voldoende eigen middelen moeten inbrengen. Het zal duidelijk zijn dat wij als overnameadviseur voor onze opdrachtgever, hetzij de koper, hetzij de verkoper een belangrijke rol hebben om er in de onderhandelingen het beste uit te halen. Wil je meer weten over goodwill in jouw situatie, neem dan contact op.

Auteur

John Oostveen