Huur

Huisvestings desk

Servicekosten in een huurcontract, meer kosten dan service?

Column Edgar Willems | RentReview

Servicekosten zijn de ‘blinde component’ in elke huurovereenkomst. Het is een voorschot waarvan achteraf moet blijken of het juist is. Hoe voorkom je dat je onverwachts met hoge kosten wordt geconfronteerd?

16 december 2013

Kan ik een bedrijfspand huren om later te kopen?

Column Marius Rijntjes | Advocaat vastgoedrecht

Stel dat je als ondernemer een pand gaat huren, waarbij je de mogelijkheid wilt hebben om het pand op een zeker moment te kopen. Kies je voor een koopoptie of voorkeursrecht van koop?

11 november 2013

Hoe regel ik een indeplaatsstelling?

Wat zijn de voorwaarden en wat als de verhuurder niet wil?

Als je je huurcontract voor middenstandsbedrijfsruimte aan een derde wil overdragen, heet dit indeplaatsstelling. In dit artikel wordt uitgelegd welke voorwaarden aan deze regeling kleven en hoe je de overdracht aanpakt.

30 juli 2013

Wie is aansprakelijk voor aanwezigheid asbest?

Column | Asbest! Wat nu?

Wie is aansprakelijk voor de aanwezigheid van asbest in het gehuurde? De huurder of de verhuurder? Uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam volgt dat die vraag niet makkelijk te beantwoorden is.

30 juli 2013

Hoe wijzig ik de bestemming van een horeca pand?

Kan ik een pand met horecabestemming voor andere activiteiten gebruiken?

In een pand met horecabestemming wil je naast horeca ook andere activiteiten gaan bedrijven, zoals detailhandel. Mag dit zomaar? En is het mogelijk een bestemmingsplan te wijzigen?

26 juni 2013

Hoe zeg ik de huur op van overige bedrijfsruimte?

Wat is ontruimingsbescherming?

Bij overige bedrijfsruimte gaat opzeggen van het huurcontract vrij makkelijk. Zegt de verhuurder het contract met je op, dan moet hij je tijd geven een nieuw onderkomen te vinden: ontruimingsbescherming.

25 januari 2013

Hoe zeg ik mijn huurcontract op bij faillissement?

Wat gebeurt er met een bedrijfspand bij faillissement?

Je gaat failliet. Hoe zit het dan met het huurcontract van je bedrijfsruimte? Kun je daar dan onderuit komen?

25 januari 2013

Hoe huur ik bedrijfsruimte?

Bedrijfsruimte huren

Je gaat een bedrijf starten of misschien ga je wel uitbreiden. In ieder geval ben je toe aan nieuwe bedrijfsruimte. Hoe en waar vind je dat pand, en waar moet je op letten?

25 januari 2013

Heb ik als huurder een exploitatieverplichting?

Column | Marius Rijntjes

De vraag of je als huurder een exploitatieverplichting hebt, leidt bij huur van middenstandsbedrijfsruimte nogal eens tot onenigheid tussen huurder en verhuurder. Hoe ga je daarmee om?

25 januari 2013

Wat zijn de regels bij naheffing van servicekosten?

Column | Marius Rijntjes

De verhuurder van een bedrijfspand, hoort volgens veel huurcontracten elk jaar een gespecificeerde servicekostenafrekening te verstrekken. Maar wat als de verhuurder jaren later pas met een afrekening komt?

23 november 2012

Wat zijn de regels bij opzegging huurovereenkomst door verhuurder?

Column | Marius Rijntjes

Stel dat je als ondernemer middenstandsbedrijfsruimte huurt en je verhuurder zegt de huurovereenkomst op zonder daarbij de opzeggingsgronden te vermelden. Is deze opzegging dan geldig?

24 oktober 2012

Korter dan vijf jaar een bedrijfsruimte huren

Huurovereenkomst drie jaar duurt automatisch vijf jaar

Je wilt je zaak starten in een gehuurd winkelpand. Je spreekt met de verhuurder af dat je voor drie jaar wilt huren. Maar let op: soms geldt de overeenkomst tóch automatisch voor vijf jaar.

13 augustus 2012

Getoond 19 tot en met 30 van 30 totaal, er zijn meerdere pagina's