Wat zijn de Incoterms® 2020 bij internationale leveringen?

De rechten en plichten van koper en verkoper

busy-container-port-in-shanghai-PNFJR8X

De nieuwste versie Incoterms, ookwel Incoterms® 2020 zijn vanaf 1 januari 2020 in werking getreden. Deze ICC Incoterms® regelen internationaal de rechten en plichten van de verkoper en koper. Vier zijn er specifiek bedoeld voor de zeevaart. De overige zeven gelden voor weg-, spoor- en luchtvervoer. De nieuwste versie wordt daarmee het moderne alternatief voor de ICC Incoterms: Incoterms ® 2010.

Vanuit International Chamber of Commerce (ICC) worden regels elke tien jaar vernieuwd. Aanpassingen worden gedaan naar aanleiding van ervaringen van gebruikers, wijzigingen in beleid, nieuwe technologie en milieurichtlijnen. Kopers en verkopers krijgen in de nieuwe ICC Incoterms ® 2020 een up to date raamwerk aangeboden. Het verschil met de Incoterms® 2010 is dat Incoterms® 2020 toegankelijker en makkelijker zijn in het gebruik en meer toelichtingen met illustraties bevatten die verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs weergeven. In de inleiding van de Incoterms® 2020 staat een gedetailleerde uitleg over hoe de meest geschikte Incoterms regel te kiezen.

Waarom krijg ik te maken met Incoterms?

Wanneer je internationaal handelt, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je klant of leverancier. Een hulpmiddel bij het maken van afspraken met buitenlandse leveranciers, zijn Incoterms. Daarmee worden standaardregels gehanteerd op de volgende gebieden:

  • Wat zijn de verplichtingen van de verkoper en van de koper? 

  • Wie zorgt er voor de verzekeringen, de vergunningen, de machtigingen en andere formaliteiten? 

  • Wie verzorgt het transport en tot waar? 

  • Wanneer gaan de risico's en de kosten van de levering over van de verkoper naar de koper (critical point)?    

Welke ICC Incoterms zijn er?

1. Ex works (EXW) - Af fabriek

Bij Ex works (EXW) heeft de koper maximale verplichtingen en de verkoper minimale verplichtingen. Een verkoper heeft goederen gereed voor afhaling op zijn locatie. Zodra de koper goederen oppakt, is eventuele schade of verlies van goederen voor zijn risico. De koper draait ook op voor de uitvoerkosten.

2. Free Carrier (FCA) - Vrachtvrij tot vervoerder

De verkoper moet de goederen leveren aan de vervoerder of een door de koper aangewezen persoon (met factuur, verpakking, uitvoervergunning en douaneformaliteiten). Deze goederen worden binnen het overeengekomen punt, de overeengekomen plaats en de overeengekomen termijn geleverd. De koper is hierbij verantwoordelijk voor de transportkosten en het risico van schade vanaf de levering van goederen.

3. Carriage Paid (CPT) - Vracht betaald tot

De verkoper regelt en betaalt de vervoerder die de goederen op een afgesproken plaats van bestemming aflevert. De vervoerder neemt echter de risico's over op het moment dat hij de goederen aanpakt. De verkoper betaalt ook de uitvoerkosten. Dit is de tegenhanger van Cost and Freight (CFR).

4. Carriage and Insurance Paid to (CIP) - Vracht en verzekering betaald tot

Hetzelfde als CPT, maar dan met als grote verschil dat de verkoper ook de verzekering regelt en betaalt. De verkoper is verplicht de klant te informeren wanneer goederen onderweg zijn. Ook hier neemt de vervoerder het risico over op het moment dat de goederen aan hem worden overgedragen.

5. Delivered at Place (DAP) - Geleverd ter bestemming

De verkoper betaalt voor vervoer naar de genoemde plaats en neemt alle risico's voorafgaand aan het moment dat de goederen klaar zijn om door de koper te worden gelost. Bij DAP betaalt de verkoper niet voor de kosten in verband met de inklaring van import.

6. Delivered at Place Unloaded (DPU) - Geleverd ter bestemming en gelost

De verkoper draagt hierbij alle risico’s met betrekking tot het brengen en lossen van goederen op de overeengekomen plaats. Na de levering in de afgesproken terminal is het risico van schade voor d rekening van de koper.

7. Delivered Duty Paid (DDP) - Geleverd rechten betaald

Bij DDP is de verkoper verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper en betaalt de verkoper alle kosten om de goederen naar de bestemming te brengen, inclusief belastingen en invoerrechten.

Voor transport over zee en binnenwateren:

8. Free Alongside Ship (FAS) - Vrachtvrij langszij schip

De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten langszij het (zee - of binnen)schip in de genoemde haven. De verkoper draagt de goederen doorgaans over in een terminal en niet langszij een schap als goederen zich in een container bevinden. De kosten en het risico worden van de verkoper op de koper overgedragen op het moment dat de goederen langszij het schip in de verschepingshaven ter beschikking zijn.

9. Free on Board (FOB) - Vrachtvrij aan boord

Goederen worden aan boord van het door de koper aangewezen schip geladen door de verkoper. Bij het passeren van de reling van het schip zijn kosten en risico's van verlies van of schade aan goederen verdeeld tussen de verkoper en koper. FOB kan minder geschikt zijn als de goederen al eerder aan de vervoerder worden overgedragen voordat zij zich aan boord van het schip bevinden. Het is dan aan te raden FCA te gebruiken.

10. Cost and Freight (CFR) - Kostprijs en vracht

De verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar de haven van bestemming te brengen. Dit betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen. Risico's worden overgedragen aan de koper vanaf het passeren van de scheepsreling. Verzekering voor goederen is hierbij niet inbegrepen.

11. Cost, Insurance and Freight (CIF) - Kostprijs, verzekering en vracht

De verkoper heeft dezelfde verplichtingen als onder CFR, behalve dat de verkoper het verzekeringscontract moet afsluiten en verzekeringspremie moet betalen tot tenminste de haven van bestemming. De verkoper verzorgt verder de douaneformaliteiten en bijbehorende kosten die voortvloeien uit de uitvoer. De koper dient er notie van te nemen dat de leveringsconditie CIF de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIF verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Liesbeth Meenink