Wat maakt een born global anders dan andere starters?

Kenmerken van bedrijven die binnen een jaar internationaal gaan

Van de bijna 108.000 bedrijven die in 2014 werden opgericht, kunnen er bijna 9000 'born globals' worden genoemd. Een 'born global' is een bedrijf dat binnen één jaar na oprichting internationale handel in goederen heeft (import, export of beide). 99% van de startende born globals behoort tot het kleinbedrijf (< 10 werknemers).

Ze onderscheiden zich van andere starters doordat ze van het begin af aan een duidelijke internationale visie hebben. Andere starters worden pas na een paar jaar internationaal actief. 

Born globals: meer import dan export

Zij zijn goed voor een procent van de Nederlandse im- en export. Van de bijna 9000 born globals in 2014 hadden er ongeveer 5000 enkel import en ongeveer 2000 enkel export. Bedrijven importeren bijvoorbeeld omdat een product niet (voldoende) beschikbaar is in Nederland of het product in het buitenland goedkoper is. 

En 2000 waren 'two-way traders': zij doen zowel im- als export.

Meer dan de helft actief in handel

Born globals hebben slechts een gering aandeel in de totale handelswaarde. Iets meer dan de helft van de born globals wordt actief in de handel. De zakelijke dienstverlening komt op de tweede plaats. In de periode 2010-2014 was één op de vijf born globals actief in de in laatstgenoemde sector. 

Ongeveer 60 procent van de invoerwaarde van born globals bestaat uit invoer uit EU-landen en bijna 40 procent van hun invoerwaarde heeft een niet-EU land als oorsprong. Daarmee zijn born globals voor wat betreft hun invoer wat meer gericht op EU-landen dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf.

Born globals doen vooral zaken binnen de EU

Voor de meeste born globals is goederenhandel met de EU-28 het belangrijkst. Ruim 90 procent van de born globals blijkt meer dan de helft van de export naar een EU land te verschepen.

Aan de importkant zijn de verschillen iets groter; bijna één op de vijf importerende born globals geeft aan vooral uit de niet-EU te importeren.

De born globals die wél zaken doen buiten de EU, doen dat meteen in grote aantallen. Een verklaring daarvoor is dat de kosten van het betreden van een ‘verre’ markt relatief hoog zijn vergeleken met EU-markten. Bedrijven zetten de stap naar deze markten daarom niet lichtvaardig en weten vooraf dat er een aanzienlijke handelsstroom nodig is om de investering in markttoetreding rendabel te maken.

Vaker een rechtsvorm

Opmerkelijk is dat born globals vaken een rechtsvorm kiezen (BV of NV) dan starters die niet internationaal actief zijn. Bijna de helft (47%) van de startende born globals heeft een rechtsvorm tegenover slechts 17% van de 'gewone' starters!

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Flip Schultz