Wat zijn de belangrijkste wetten en regels bij internationaal zakendoen?

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden bij import en export?

Als internationale ondernemer moet je met aardig wat regels rekening houden. Zo moet je bijvoorbeeld zeker weten dat je product geen gevaarlijke stoffen bevat (en mocht het deze wel bevatten, dan moet je dat duidelijk aangeven), rekening houden met invoerrechten en de concurrentie in de gaten houden.

De belangrijkste wetten en regels hebben betrekking op producteisen, aansprakelijkheid, in- en uitvoerrechten, merkenrecht en concurrentie. Op elk thema een korte toelichting.

Producteisen

Als je importeert naar Nederland, moet je natuurlijk rekening houden met de Nederlandse wetgeving. De regels omtrent de meeste gebruiksartikelen, levens- en voedingsmiddelen zijn vastgelegd in de Warenwetgeving. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert de naleving van de regels.

Bij export moet je je houden aan de regels van het land waar je naartoe exporteert. Een overzicht van deze regels vind je op de website van dVoedsel en Waren Autoriteit.

CE-markering

Ook kan je te maken krijgen met het CE-keurmerk. Deze is verplicht voor een groot deel van de industriële producten die op de Europese markt worden gebracht, ongeacht waar het product is gemaakt.

REACH

Als je chemische stoffen importeert, fabriceert, distribueert of gebruikt, krijg je te maken met de REACH-wetgeving. REACH staat voor Registratie Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. Je bent verplicht de risico’s van deze stoffen inzichtelijk te maken en te beperken. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over REACH.

In- en uitvoerrechten

Als je producten van buiten de EU koopt, moet je invoerrechten (douanerechten) betalen. Dit is een soort belasting die je betaalt als je goederen in de EU invoert. De invoerrechten worden berekend over de douanewaarde van een product. Dit is een optelsom van aankoopprijs, verzendkosten en verzekeringspremie tot aan de grens van Nederland. Het percentage kan oplopen tot 12 procent, de hoogte hangt af van de Taric-code van het product en het land waar de goederen vandaan komen. 

Aangifte doen & EORI-nummer

Als je goederen in- of uitvoert naar een land buiten de EU, moet je hier digitaal of via het Enig document aangifte van doen bij de douane. Het is slim om dit te laten doen door een expert (vervoerder, expediteur). Op basis daarvan berekent de douane de invoer- of uitvoerheffingen. In de communicatie met de douane ben je verplicht je EORI-nummer te  gebruiken. Dit is een identificatienummer en je vraagt hem aan bij de douane.

Taric-code

Bij jouw goederen hoort een Taric-code. Dit is de code waarmee de douane het percentage invoerrechten berekent. Zorg dat je je goederen de juiste code meegeeft, een cijfertje verschil kan een hoop verschil maken. Op de Market Access Database heb je een uitgebreid overzicht van allerlei goederencodes. Je kan hem ook op de website van de douane vinden

Intellectueel eigendom

Het is altijd verstandig om je merk te laten registreren om onrechtmatig gebruik tegen te gaan. Als je de grens over gaat met je product, is dat extra belangrijk. Er zijn verschillende ‘rechten’ om je intellectueel eigendom te beschermen: Auteursrecht, Octrooirecht, Merkenrecht, Tekeningen- of modellenrecht, Kwekersrecht en Topografieën van halfgeleiderproducten. 

Concurrentie

Om te zorgen dat landen binnen de EU zich aan de regels voor concurrentie houden, houdt de Europese Commissie toezicht. Op de website van de EC staan alle Europese regels voor concurrentie. 

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Liesbeth Meenink