Ondernemers worstelen met energiebesparingsplicht

Tekort aan technisch personeel en verkeerd begrip van informatieplicht

vrouw-probleem-stress-vraag-onduidelijk-moeilijk

Vanaf 1 juli 2023 moeten bedrijven met een energiebesparingsplicht alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Hierover moeten ze voor 1 december 2023 verslag uitbrengen. Maar volgens de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME blijkt dit in de praktijk moeilijk haalbaar. Bovendien zijn er misverstanden over wat de informatieplicht inhoudt.

Energiebesparende maatregelen

Bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas of een equivalent daarvan, hebben energiebesparingsplicht. Deze ondernemers moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die voor hun bedrijf gelden. Het gaat hier naast maatregelen die energie besparen ook om CO2-verminderende maatregelen.

Informatieplicht verkeerd begrepen

Zo’n 80.000 bedrijven in het mkb moeten hierover voor 1 december 2023 een rapportage indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Maar volgens de FME denken veel ondernemers dat deze informatieplicht inhoudt dat ze de RVO moeten informeren over hun energieverbruik. Het rapport moet echter vermelden welke energiebesparende maatregelen daadwerkelijk zijn doorgevoerd.

Doorvoeren maatregelen problematisch

Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen blijkt lastig. Dit heeft deels te maken met een tekort aan technisch personeel. Hierdoor is de uitvoering van bepaalde maatregelen moeilijk of niet haalbaar. Ook was de Erkende maatregelenlijst (EML) laat beschikbaar. Hierdoor lopen ondernemers achter met het doorvoeren van maatregelen.

Haast maken

De FME adviseert bedrijven haast te maken met het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, maar hoopt dat de overheid rekening zal houden met deze omstandigheden.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.