Scheve verdeling brede welvaart Nederland

Jongvolwassenen ervaren lagere brede welvaart

fiets-amsterdam-mensen-stad-economie-welvaart-samenleving

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals van 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. De cijfers liegen er niet om: jongvolwassenen ervaren een lagere brede welvaart.

Bij ‘brede welvaart’ gaat het om meer dan alleen inkomen en vermogen. Ook thema’s als wonen, veiligheid, gezondheid, welzijn en arbeid en vrije tijd spelen een belangrijke rol. Brede welvaart wordt gemeten aan de hand van in totaal 13 indicatoren die elk iets meten binnen een bepaald thema. Deze indicatoren zijn geformuleerd op basis van duurzame doelen van de Verenigde Naties (VN).

Lees meer over de Sustainable Development Goals

25- tot 35-jarigen ervaren minder brede welvaart

Jongvolwassenen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar zijn minder dan gemiddeld tevreden over werk, hoeveelheid vrije tijd, wonen en leven in het algemeen. Ze hebben geen of weinig eigen vermogen, zijn relatief vaak slachtoffer van criminaliteit en hebben meer last van vervuiling in hun woonomgeving. 8 van de 13 gebruikte indicatoren pakken ongunstig uit voor deze leeftijdsgroep.

Toch zijn er ook positieve signalen. Jongvolwassenen zijn over het algemeen wel positief over de eigen gezondheid, arbeidsparticipatie en het vertrouwen in anderen.

Ontwikkeling andere leeftijdsgroepen

Nederlanders die vallen in de leeftijdsgroepen 45- tot 55-jarigen en 55-65 zijn een stuk positiever gestemd. Gunstige uitkomsten hebben duidelijk de overhand.

Datzelfde geldt niet voor de leeftijdsgroepen tot 45 jaar. Vergeleken met 2019 is de brede welvaart voor alle Nederlanders tot 45 jaar licht achteruitgegaan. Die daling was een stuk groter onder 18- tot 25-jarigen en 25- tot 35-jarigen.

Het is lastig om hiervoor één oorzaak aan te wijzen. Toch kunnen we zeker niet uitsluiten dat de pandemie en lockdowns niet bepaald gunstig waren voor de brede welvaart van jongvolwassenen.

Onderwijsniveau en herkomst spelen belangrijke rol

Naast leeftijd werd ook gekeken naar het onderwijsniveau en de herkomst van de participanten van het onderzoek. Conclusie: er bestaan grote verschillen als we kijken naar deze demografische factoren. Hoogopgeleiden ervaren beduidend meer brede welvaart dan laagopgeleiden. Ook herkomst speelt een belangrijke rol. Mensen die in Nederland zijn geboren waarvan de ouders ook hier zijn geboren zijn positiever gestemd dan mensen met een migratieachtergrond.  

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023 beschrijft hoe het is gesteld met de brede welvaart van de mensen die op dit moment in Nederland wonen. Elk jaar wordt de Monitor op ‘Verantwoordingsdag’ aangeboden aan de Tweede Kamer, ten behoeve van het Verantwoordingsdebat.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.