Verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen stabiliseert

Inhaalrace vrouwen stagneert

Arbeidsparticipatie

De laatste jaren is het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen vrijwel gelijk gebleven. Opvallend, want de genderkloof op het gebied van arbeidsparticipatie werd in de periode 2004 tot 2019 elk jaar gestaag kleiner.

Man-vrouwverschil arbeidsparticipatie gestabiliseerd op 8%

In Q1 van 2024 had 77,1% van alle mannen tussen de 15 en 75 jaar betaald werk. Voor vrouwen lag dat percentage op 68,9%, een verschil van 8% dat sinds 2019 vrijwel stabiel is. Volgens cijfers van het CBS werd het verschil in arbeidsparticipatie in de jaren daarvoor telkens iets kleiner, vooral in het eerste decennium van deze eeuw.

Vooral tussen 2004 en 2014 werd de kloof langzaam gedicht

Van een traditionele rolverdeling is in de meeste gezinnen allang geen sprake meer. De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste twintig jaar sterk toegenomen. In 2004 zat er nog een verschil van zo’n 15% tussen de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen. Anno 2024 is dat gat gedicht tot zo’n 8%. Deze afname werd vooral bereikt in de jaren tussen 2004 en 2014. Daarna vlakte de trend af en de laatste 5 jaren is de kloof dus vrij stabiel rond de 8%.

nettoarbeidsparticipatie

bron: CBS

Vrouwen maken nog steeds inhaalslag op aantal uren werk 

Hoewel het verschil in arbeidsparticipatie dus redelijk stabiel blijft de afgelopen jaren (zie bovenstaande tabel), lopen vrouwen nog steeds in op mannen als we kijken naar het aantal gewerkte uren per week (betaald werk). In Q1 van 2014 werkten vrouwen gemiddeld 25,3 uur per week. In Q1 van 2024 is dit gestegen naar 27,8 uur per week. Bij mannen bleef het aantal gewerkte uren vrijwel stabiel de afgelopen tien jaar op 36 uur per week. 

Loonkloof nog altijd een probleem

Er bestaat niet alleen een kloof in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen. Ook op het gebied van beloning bestaan er nog altijd grote verschillen. Lees ook:

Loonkloof 2024: vrouwen verdienen minder in 8 van de 10 beroepen - MKB Servicedesk

De loonkloof: wat is het en hoe los je die op? - MKB Servicedesk

Grote verschillen leeftijdsgroepen

Er is trouwens niet in alle leeftijdsgroepen sprake van stabilisering van het man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie. In de volgende leeftijdsgroepen nam het verschil de afgelopen tien jaar - en ook de laatste vijf jaar - verder af: 

  • 25 tot 35 jaar 

  • 35 tot 45 jaar

  • 45 tot 55 jaar

  • 55 tot 65 jaar

man-vrouwverschil-in-arb

bron: CBS

Tegenwoordig veel mannelijke 65-plussers werkzaam

Een leeftijdsgroep waar het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen juist toenam, is die van 65 tot 75 jaar. In Q1 van 2024 was 27% van alle mannen in deze leeftijdscategorie werkzaam tegenover 12,5% van de vrouwen. Dit verschil is fors toegenomen, vergeleken met vijf jaar geleden. 

Lees ook: De voordelen van oudere werknemers - MKB Servicedesk

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.