Werknemer vindt werk-privébalans steeds belangrijker

Ambities komen op een lager pitje

Jonge vrouw laat telefoon zien aan vriendinnen op de bank

Werknemers hechten meer waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé dan aan carrière maken. Dat blijkt uit onderzoek van uitzendbureau Randstad. Onder jongeren leeft dit sentiment nog meer dan onder oudere werknemers.

Persoonlijk geluk en mentale gezondheid belangrijk

Voor steeds meer Nederlanders hebben hun persoonlijk geluk en mentale gezondheid prioriteit boven hun baan. Zes op de tien mensen zou zelfs een baan afwijzen als die hun werk-privébalans negatief zou beïnvloeden. Die balans zou volgens het onderzoek onder meer op het spel staan als de werkgever eist dat er vijf dagen per week op kantoor gewerkt moet worden.

Weinig Nederlanders willen leidinggeven

Toch zegt 45% van de ondervraagden dat ze zichzelf ambitieus vinden op werkvlak. 28% ambieert leidinggevende taken op het werk. Dat is, vergeleken met andere landen, niet bepaald veel: wereldwijd ligt dit percentage namelijk op 47.

Gen Z hecht het meeste waarde aan persoonlijk geluk

Randstad concludeert ook dat werknemers van de generatie Z - Gen Z’ers dus, werknemers die geboren zijn na 2001 - zich relatief vaak onbegrepen voelen door hun werkgever. Voor hen zijn persoonlijke waarden nog belangrijker dan voor hun collega’s.

Eerder bleek al uit internationaal onderzoek van accountantskantoor Deloitte dat generatie Z minder waarde hecht aan werk als onderdeel van hun identiteit (49%) dan millennials, de generatie boven hen (62%). Als werkgever doe je er echter goed aan zulke cijfers kritisch tegen het licht te houden: voor bijna de helft van Gen Z is werk dus wel degelijk belangrijk als onderdeel van hun identiteit.

Generatiemanagement op de werkvloer

Voor de meeste werkgevers geldt dat verschillende generaties naast en met elkaar werken binnen hun bedrijf. Elke generatie kijkt anders tegen werk aan - de ene generatie (babyboomers) heeft bijvoorbeeld over het algemeen meer respect voor autoriteit dan de andere, jongere generaties. Als je je manier van leiddinggeven hierop aanpast, haal je het beste uit elke generatie. En natuurlijk uit ieder individu.

Tip: Hoe ga jij om met verschillende generaties op de werkvloer? Bekijk meer tips voor succesvol generatiemanagement.

Wat vind je van dit artikel?

Fleur Willemsen

Auteur

Fleur Willemsen

Fleur Willemsen is redacteur bij MKB Servicedesk.