Arbo & veiligheid

Personeel

Een veilige werkplek, ook voor oudere werknemers

Gebruik de checklist

Sta je als ondernemer wel eens stil bij de veiligheid van oudere werknemers? Of zij snel kunnen wegkomen bij een ongeval bijvoorbeeld.

27 juni 2017 2 minuten

In vier stappen naar een veiliger bedrijf

Verantwoordelijkheden van jou als werkgever

Als ondernemer ben je verplicht om een risico-analyse van je bedrijf te maken en een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) op te stellen. Wat moet je precies doen? Vier belangrijke stappen.

21 juni 2016 2 minuten

Een arbeidsongeval, zó ga je ermee om

Hoe handel ik een arbeidsongeval goed af?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als jij of een van je medewerkers letsel oploopt op de werkplek, kan er sprake zijn van een arbeidsongeval. Wanneer is dat het geval en hoe ga je ermee om?

21 juni 2016 2 minuten

Welke regels gelden er voor nachtdiensten?

Hoeveel uur mag ik of mijn personeel werken per nacht?

Werk je 's nachts of heb je medewerkers die in de nachtdienst werkzaam zijn, dan dien je je te houden aan Arbeidstijdenwet. Zorg dat je op de hoogte bent van de (strengere) regels voor nachtdiensten.

09 mei 2016 2 minuten

Wees inbrekers een stap voor

Preventieve maatregelen tegen inbraak

In Utrecht alleen al is de afgelopen drie maanden bijna 500 keer ingebroken. Oplettend zijn is belangrijk, maar niet altijd genoeg. Hoe kun je je onderneming beschermen tegen inbrekers?

14 november 2014 2 minuten

Wat zijn mijn verplichtingen bij bedrijfshulpverlening (bhv)

Aan welke eisen moet de werkgever van een bedrijfshulpverlener doen?

Per bedrijf moeten enkele bedrijfshulpverleners (bhv'ers) rondlopen. Zij verlenen eerste hulp bij ongevallen, bestrijden brand, kunnen iedereen helpen evacueren en doen de communicatie met hulpverleningsorganisaties.

31 december 2013 2 minuten

Verbeter samenwerking op vlak veiligheid

Congres veiligheid en risico op 6 december 2011

Samenwerking op het gebied van veiligheid zorgt voor een minder risicovolle werkomgeving. Toch zijn er in de praktijk weinig ondernemers die daadwerkelijk samenwerken op het gebied van veiligheid. Waarom? En hoe kun je die samenwerking verbeteren?

30 september 2013 1 minuten

Ondernemers snijden in bedrijfshulpverlening

Helft van de ondernemers kort op BHV'ers

Meer dan 50 procent van de ondernemers heeft minder BHV'ers in huis dan een aantal jaren geleden. Bij 1 op de 10 ondernemers is zelfs helemaal geen bedrijfshulpverlener meer in dienst.

16 juli 2013 2 minuten

Toezicht op voorkomen bedrijfsongevallen versoepeld

Arbodienst toetst niet langer op risico-inventarisatie

Als ondernemer wil je voorkomen dat je personeel gewond raakt door ongelukken op de werkvloer. Toch overkomt het jaarlijks 250.000 Nederlandse werknemers. Door de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid te inventariseren, breng je jemedewerkers op de hoogte van de gevaren binnen jouw bedrijf.Dat doe je met een RI&E, ofwel een Risico Inventarisatie & Evaluatie.

27 maart 2013 2 minuten

Hoeveel uur mag mijn parttime medewerker in totaal werken bij twee werkgevers?

Maximaal aantal uren volgens de Arbeidstijdenwet

Als je medewerker parttime slechts een beperkt aantal uren werkt, dan kan hij natuurlijk nog een andere baan erbij nemen. Maar wat nu als hij daarmee het maximaal toegestane uren volgens de Arbeidstijdenwet overschrijdt?

07 augustus 2012 2 minuten

Rsi bij je personeel

Boosdoeners en signalen

Twee op de vijf werkende Nederlanders kampt met rsi-klachten. Rsi heeft de vervelende eigenschap dat de klachten zich steeds verder uitbreiden. Niet alleen de pijn neemt toe, ook het klachtengebied wordt groter.

03 augustus 2012 2 minuten

Preventief tegen RSI

Tips voor een preventiebeleid

Laat je personeel nog maar eens lopen voor de koffie. 'Stimuleer beweging' is een van de zes aandachtspunten om tot een goed preventiebeleid voor rsi te komen.

03 augustus 2012 3 minuten

Schadelijk geluid

Waar moet je als werkgever op letten?

Gehoorschade is een van de meest voorkomende beroepsziekten. Vlak boven de 80 decibel - eerder dan velen denken - loopt je personeel al risico op beschadiging van het gehoor. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot doofheid. Wat kun je hier als werkgever tegen doen?

03 augustus 2012 2 minuten

Werkkleding en persoonlijke bescherming

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

Gehoorbescherming, beschermende kleding of valbeveiliging helpen werknemers om veilig en gezond te kunnen werken. Als werkgever ben je verplicht om verschillende maatregelen te treffen die de veiligheid van je personeel verbeteren.

03 augustus 2012 2 minuten

Wat doet de Arbeidsinspectie?

Hoe bereid ik me voor op een controle?

In de Arbowet zijn regels over goede arbeidsomstandigheden op het werk vastgelegd. De Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich wel aan deze regels houden. Bereid jezelf voor op zo'n controle.

03 augustus 2012 2 minuten

Overuren bij een arbeidsongeschikte werknemer?

Wie bepaalt op welke uren een werknemer bij reïntegratie werkt?

Wanneer je medewerker arbeidsongeschikt wordt, dan maak je samen met de arbodienst een plan van aanpak om je werknemer zo snel mogelijk weer terug te laten komen op zijn werkplek.

03 augustus 2012 2 minuten

Wat is REACH?

Wat heb ik als ondernemer met REACH te maken?

REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen.

03 augustus 2012 2 minuten

Sanitaire voorzieningen in je bedrijf

Wat zijn de verplichtingen?

Vroeger was elk bedrijf nog verplicht minstens één toilet te hebben voor het personeel. Tegenwoordig is de regel vager: een werkgever moet zorgen voor 'voldoende' toiletten.

03 augustus 2012 2 minuten

Getoond 37 tot en met 54 van 58 totaal, er zijn meerdere pagina's