Wat is een arbocatalogus?

Wat staat erin en hoe wordt deze getoetst?

In de Arbowet staan regels waar werkgevers zich aan moeten houden om een veilige werksfeer voor hun personeel te garanderen. Deze regels zijn per branche en soms zelfs per bedrijf verschillend. Daarom worden er op maat gemaakte arbocatalogi gemaakt. Hoe gaat dit in zijn werk?

Waarom een arbocatalogus?

De Arbowet zorgt ervoor dat de arbeidsomstandigheden op het werk goed zijn geregeld. Deze wet geeft echter alleen een omschrijving van enkele algemeen geldende regels. De precieze invulling ervan wordt overgelaten aan werkgevers en werknemers. Het soort arbeid dat verricht wordt, verschilt immers per branche en vraagt om op maat gemaakte afspraken. Om te laten zien wat werkgevers en werknemers binnen een branche hebben gedaan om goede arbeidsomstandigheden te garanderen, worden er arbocatalogi opgesteld. De arbocatalogi worden door de Arbeidsinspectie gebruikt om te controleren of de Arbowet wordt nageleefd. Het is niet verplicht om een arbocatalogus op te stellen.

Wat staat er in een arbocatalogus?

Hierin staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers hebben vastgesteld om aan de doelvoorschriften Arbowet te voldoen. Doelvoorschriften beschrijven het beschermingsniveau dat je moeten bieden om je werknemers veilig te laten werken. In een arbocatalogus staan bijvoorbeeld:

  • beschrijvingen van technieken en methoden,

  • goede praktijken,

  • normen en

  • praktische handleidingen.

In dit overzicht vindt je een lijst van goedgekeurde arbeidscatalogi. Je mag er uiteraard ook zelf een opstellen.

Toetsing

De overheid gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers goed in staat zijn om een professionele arbocatalogus op te stellen. Daarom worden de catalogi niet uitgebreid getoetst. Wel bekijkt de Arbeidsinspectie of de catalogus op een goede manier tot stand is gekomen en of er goede afspraken zijn gemaakt. De volgende punten worden door de Arbeidsinspectie gecontroleerd:

  • Is beschreven voor welk werkgebied (branche/groep bedrijven) de catalogus is bedoeld?

  • Vertegenwoordigen de opstellers, de werkgevers en werknemers in betreffende branche of groep bedrijven?

  • Is de catalogus beschikbaar en bekend voor alle werkgevers en werknemers in betreffende branche of groep bedrijven?

  • Wordt bij navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? Dit punt wordt getoetst met een zogenaamde quickscan.

  • Is de catalogus begrijpelijk en logisch?, en is deze niet in strijd met de wet?

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een goede arbocatalogus ligt volledig bij de werkgevers en werknemers. Omdat arbocatalogi meestal voor een hele branche gelden, kunnen ook organisaties van werkgevers en werknemers een arbocatalogus opstellen.

Indienen

Heb je een arbocatalogus opgesteld en wil je deze door de Arbeidsinspectie laten toetsen? Stuur deze dan naar het volgende adres:

Inspectie SZW

Toetsing Arbocatalogi

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Na ontvangst van de catalogus krijg je een ontvangstbevestiging onder vermelding van de procedure die wordt gevolgd.

Wat vind je van dit artikel?