Wat kan ik doen tegen rokende werknemers?

Als roken de bedrijfsveiligheid in gevaar brengt

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat alle werknemers zonder overlast van tabaksrook hun werk kunnen doen. Dit staat in de Tabakswet. Neem strenge maatregelen tegen rokers.

Explosiegevaar

Ondanks de wet roken enkele werknemers van een aardappelzetmeelfabrikant stug door in de bedieningsruimte van de fabriek. De werkgever spreekt ze er herhaaldelijk op aan. In de fabriek geldt een streng rookverbod vanwege het explosiegevaar. Als de werkgever de werknemers opnieuw betrapt met een brandende peuk in de hand, besluit hij tot ontslag op staande voet. Volgens FNV Bondgenoten hebben de werknemers weinig kans dit ontslag aan te vechten bij de rechter. Ze zijn verschillende keren gewezen op het verbod en het gevaar van roken in de fabriek.

Algemeen geldend verbod

Maar ook als roken op de werkvloer geen direct gevaar oplevert voor de veiligheid, moeten werknemers zich aan het rookverbod houden en dient je ze daarop te wijzen. Onlangs zijn de boetes voor een overtreding verdubbeld. Als je werknemers op de werkplek roken, krijgt kan je sinds 1 augustus 2011 rekenen op een boete van 600 euro. Dit boetebedrag was 300 euro. Bij vervolgovertredingen kan de boete zelfs oplopen tot 4.500 euro.

Geen recht op rookruimte

Rokers hebben geen wettelijk recht op een afgesloten rookruimte. Het rokend personeel moet daarom in de meeste gevallen buiten roken op een plek waar andere mensen niet passief meeroken of overlast ondervinden van de rook.

Voor werkgevers geldt dat het verstandig is om een rookbeleid te ontwikkelen en te handhaven, zodat het voor de werknemers duidelijk is aan welke verplichtingen ze zich moeten houden. Een goed middel hiervoor is een reglement op te stellen en dat voor akkoord door het personeel te laten ondertekenen. In dat reglement staat waar en wanneer er gerookt mag worden. Dit is vaak een onderdeel van het personeelshandboek of huishoudelijk reglement.

Dossier opbouwen

Ook kun je aangeven welke sancties er gelden bij overtreding. Wanneer een rokende werknemer stelselmatig weigert zich aan de regels te houden, zal een eventuele gang naar de rechter pas zin hebben als je een dossier hebt opgebouwd waaruit blijkt dat je bij overtredingen de werknemer hebt aangesproken en gewaarschuwd voor de consequenties.

Dat betekent in de regel dat je een overtreding door een personeel schriftelijk moet vastleggen met een expliciete waarschuwing voor de gevolgen bij een volgende misstap. 

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Nieky van Vlerken