Wat heb ik aan een personeelshandboek?

Waarom is zo'n handboek handig voor mijn bedrijf?
In een personeelshandboek leg je alle interne regels en richtlijnen op het gebied van personeelszaken binnen je bedrijf vast. In de praktijk is dit handboek een onmisbare aanvulling op het arbeidscontract.
Download een voorbeeld!
Klik hier
Een handig voorbeeld
Download
Haal het beste uit je personeel
Klik hier
Download het e-book
Naar MijnMKB

Waarom een personeelshandboek?

Het personeelshandboek is een praktisch en onmisbaar naslagwerk voor het vastleggen van afspraken met je personeelsleden. Je gebruikt het personeelshandboek als een aanvulling op het arbeidscontract en op de CAO (indien van toepassing). Zorg er bij gebruik voor dat alle werknemers een exemplaar ontvangen, of dat ze toegang hebben tot een digitale en/of online versie.
 

Wat staat er in een personeelshandboek?

Het handboek omvat alle interne regels en richtlijnen binnen het bedrijf. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan regels en afspraken omtrent flexibele werktijden, thuiswerken, ziekte(-verzuim), regels omtrent arbeidsomstandigheden, BHV, veiligheidsprotocollen, het aanvragen van vakantie en verlof en opleidingsmogelijkheden. Ook functieomschrijvingen en afspraken over salaris en beloning kunnen deel uitmaken van een personeelshandboek. Er hoeven niet alleen maar afspraken en regels in het personeelshandboek te staan. Je kunt ook vastleggen hoe je binnen het bedrijf met elkaar omgaat en wat je belangrijkste waarden zijn. De inhoud van het handboek is voor elk bedrijf anders, omdat geen enkel bedrijf hetzelfde is. Een personeelsadviseur kan je helpen bij het opstellen van een handboek voor jouw bedrijf. 

 

Voordelen: duidelijkheid en structuur

  • Het handboek zorgt voor duidelijkheid en structuur voor je personeel en organisatie. Je kunt er op terugvallen als er onduidelijkheden zijn;
  • Je bent juridisch ingedekt doordat je specifieke afspraken duidelijk kenbaar maakt aan je personeel;
  • Het maken van een personeelshandboek dwingt een ondernemer om vooruit te denken over welke afspraken er gelden in geval van ziekte en verlof, ook als dit (nog) niet van toepassing is;
  • Het aanpassen van regels en afspraken is makkelijker centraal te regelen in een personeelshandboek, zonder handboek moet je met elke werknemer afzonderlijk over nieuwe afspraken onderhandelen.

 
Het personeelshandboek en de CAO

Ook als je bedrijf of branche gehouden is aan een cao, is het handig om bepaalde onderwerpen uit deze cao over te nemen in het personeelshandboek. Door de belangrijkste CAO-bepalingen in begrijpelijke taal in het personeelshandboek op te nemen en daar waar nodig toe te spitsen op het bedrijf, zijn de afspraken voor alle partijen helder. 

 

Bindende werking

Werknemers zijn alleen aan het personeelshandboek gebonden als dit nadrukkelijk in de arbeidsovereenkomst vastligt. Met een clausule maak je het handboek onderdeel van een individuele arbeidsovereenkomst. 
 
Wijzigingen in het personeelshandboek
Een personeelshandboek moet regelmatig geactualiseerd worden vanwege de veranderende wet- en regelgeving. Om te zorgen dat een werknemer ook gebonden is aan wijzigingen, kun je een eenzijdig wijzigingsbeding opnemen. Als een werknemer het niet eens is met een eenzijdige wijziging, kan hij naar de kantonrechter stappen om nakoming van de oude regeling te eisen. In dat geval moet je kunnen aantonen dat het belang om de wijziging door te voeren zwaarder weegt dan het individuele belang van de werknemer. Als je de noodzaak van de wijziging goed kunt onderbouwen, heb je goede kans dat de kantonrechter je in het gelijk stelt.
 
Met een personeelshandboek heb je als werkgever een centraal document waarop je kan terugvallen. Geen discussies, helder voor iedereen.
 
 
 
 
 

Over welke vergoedingen voor personeel hoef ik geen belasting te betalen?

Onbelast vergoeden en verstrekken
Over sommige vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers hoef je als werkgever geen loonheffingen te betalen. Dat levert je al snel een...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten