Hoeveel uur mag mijn parttime medewerker in totaal werken bij twee werkgevers?

Maximaal aantal uren volgens de Arbeidstijdenwet

Als je medewerker parttime slechts een beperkt aantal uren werkt, dan kan hij natuurlijk nog een andere baan erbij nemen. Maar wat nu als hij daarmee het maximaal toegestane uren volgens de Arbeidstijdenwet overschrijdt?

Maximaal zestig uur per week

Wettelijk mag je werknemer maximaal twaald uur per dienst werken en zestig uur per week werken. Gemiddeld moet hij dan, gemeten over een periode van vier weken maximaal 55 uur per week werken en per periode van zestien weken gemiddeld 48 uur. Dat biedt natuurlijk de mogelijkheid om hem, met inachtneming van de wettelijke regeling, flexibel in te roosteren.

Twee werkgevers

Werkt je werknemer parttime, dan is het natuurlijk mogelijk dat hij voor het andere deel bij een andere werkgever werkt om toch een volledig of extra inkomen te krijgen. Dat laatste kan ook het geval zijn wanneer hij fulltime voor je werkt, maar graag wat bijverdient. Daardoor kan het voorkomen dat hij het maximaal wettelijk toegestane arbeidsuren overschrijdt, terwijl je daar niets van af weet. Zolang je niets weet, kun je natuurlijk ook niet ingrijpen. Het teveel werken kan echter wel zijn gezondheidssituatie beinvloeden, zodat hij bijvoorbeeld overspannen thuis komt te zitten. Dat heeft dan wel nadelige gevolgen voor jouw bedrijf. Je zult dan niet alleen vervanging voor jouw zieke personeelslid moeten regelen, maar ook moet je zijn loon de eerste twee jaar doorbetalen. Al met al een dure grap.

Verbod tot nevenarbeid

Om enigszins toezicht te kunnen houden op het aantal uren dat je werknemer buiten je bedrijf werkt, kun je in zijn arbeidsovereenkomst een verbod tot nevenarbeid opnemen. Dat kan dan ook bij een parttimer. Daarmee leg je vast dat hij niet zonder toestemming bij een ander mag gaan werken. Je kunt daar dan een boetebeding aan koppelen, zodat meteen duidelijk is welk bedrag hij kwijt is als hij zonder jouw toestemming elders aan de slag gaat.

Voordeel hiervan is dat hij formeel gedwongen wordt je te vertellen bij wie hij aan de slag gaat en voor hoeveel uur. Op die manier houdt je in ieder geval een stukje controle.

Terugbrengen aantal uren

Weet je dat hij teveel uren werkt dan wettelijk is toegestaan, overleg dan met hem (en zijn andere werkgever) hoe hij dit probleem van teveel uren denkt op te lossen. Dat kan betekenen dat hij voorstelt dan maar minder uren bij jou te gaan werken. Wil je dat niet, dan zal hij uiteindelijk een keuze moeten maken tussen een baan bij jou of bij de andere werkgever.

Contract

Wil een nevenarbeidbeding opnemen in een arbeidsovereenkomst? Leg bepaalde afspraken met je medewerkers vast. Denk aan:

  • Alle nevenwerkzaamheden zijn verboden

  • Alle nevenwerkzaamheden zijn verboden, met boeteclausule

  • nevenwerkzaamheden in dezelfde branche zijn verboden

  • nevenwerkzaamheden in dezelfde branche zijn alleen verboden als het dezelfde werkzaamheden betreft

Wat vind je van dit artikel?