Welke regels gelden er voor nachtdiensten?

Hoeveel uur mag ik of mijn personeel werken per nacht?

nachtwandeling, nacht

Werk je 's nachts of heb je medewerkers die in de nachtdienst werkzaam zijn, dan dien je je te houden aan Arbeidstijdenwet. Zorg dat je op de hoogte bent van de (strengere) regels voor nachtdiensten.

Er is sprake van een nachtdienst als je tijdens een dienst meer dan een uur werkt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends. Voor nachtdiensten gelden strengere regels dan voor dagdiensten.

  • Per nachtdienst mag je niet meer dan 10 uur werken;

  • Als een nachtdienst eindigt ná 02.00 uur werk je hierna minimaal 14 uur niet. Maximaal 1 keer per week mag dat ingekort worden tot 8 uur. Maar alleen als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken;

  • Als een nachtdienst eindigt vóór 02.00 uur geldt net als bij dagdiensten dat je na de dienst 11 aaneengesloten uren niet mag werken;

  • Maximaal 5 keer per twee weken en 22 keer per jaar mag je 12 uur in een nachtdienst werken. Na een nachtdienst van 12 uur mag je minimaal 12 uur niet werken. De gebruikelijke voorgeschreven 14 uur rust na een nachtdienst is hier niet haalbaar omdat tussen deze en de volgende dienst slechts 12 uur zit.

Aantal nachtdiensten

  • Je mag per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten draaien (117 nachtdiensten per jaar)'

  • Je mag niet meer dan 7 achtereenvolgende diensten werken als één van die diensten een nachtdienst is. Dit mogen er 8 zijn als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en dit in een collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) is afgesproken;

  • Als je slechts af en toe een nachtdienst draait (minder dan 16 keer per 16 weken) geldt hetzelfde als voor dagdiensten: gemiddeld 48 uur werken per week;

  • Als je regelmatig nachtdiensten draait (16 keer of meer per 16 weken), dan mag je niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.

Verhogen aantal nachtdiensten

  • Het aantal nachtdiensten mag bij collectieve regeling (bijvoorbeeld cao) worden verhoogd van 117 naar 140 nachtdiensten per jaar als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken;

  • Wanneer je maar een paar uur werkt tussen 00.00 en 06.00 uur, bijvoorbeeld als je werkdag om 04.00 uur begint, dan zou je op nog veel meer dan 140 nachtdiensten per jaar uitkomen. Er is immers sprake van een nachtdienst als je tijdens een dienst meer dan 1 uur werkt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends. In dat geval geldt dat je niet meer dan 38 uur per 2 weken mag werken tussen 00.00 en 06.00 uur.

Wat vind je van dit artikel?