Wat zijn de opties bij disfunctioneren?

Wat je kunt doen als een van je werknemers onvoldoende functioneert en niet geschikt is voor zijn functie

09 april 2021 2 minuten

Je hebt een werknemer die totaal ongeschikt blijkt voor zijn functie. Wat kun je dan doen? Je zou hem dan kunnen ontslaan wegens disfunctioneren. Maar dat gaat niet zomaar. Je moet als werkgever eerst aan een flink aantal eisen hebben voldaan, anders zal de rechter het verzoek tot ontslag wegens disfunctioneren afwijzen omdat het niet rechtsgeldig is. Wat moet je doen voordat je een ontslagverzoek indient? Lees hier wat je moet weten over ontslag en disfunctioneren.

Het beste voor je mensen, ontwikkel je bedrijf

Wat is disfunctioneren?

Disfunctioneren houdt kort gezegd in dat een werknemer ongeschikt is voor de werkzaamheden die zijn vastgelegd in zijn arbeidscontract. Er is geen sprake van disfunctioneren als een werknemer door een ziekte ongeschikt is geworden voor zijn functie. Het gaat echt om een werknemer die ondermaats presteert omdat hij ongeschikt is voor zijn baan.

Voorwaarden ontslag wegens disfunctioneren

Je kunt iemand niet zomaar ontslaan wegens disfunctioneren. Je moet eerst een ontslagverzoek indienen bij de kantonrechter. Hij zal bekijken of de ontslagaanvraag rechtsgeldig is door middel van een preventieve toets en het ontslag vervolgens al dan niet goedkeuren. Een paar voorwaarden voor ontslag wegens disfunctioneren zijn:

  • Aantoonbaar ongeschikt. Een werkgever moet aannemelijke aanwijzingen hebben dat een werknemer daadwerkelijk onvoldoende functioneert en ongeschikt is voor zijn functie of duidelijk nalatig is in zijn gedrag. Denk daarbij aan e-mails, evaluatieverslagen en andere documenten waaruit dat blijkt. Het kan ook zijn dat hij niet (meer) aan bepaalde diploma-eisen voldoet.

  • Duidelijkheid over disfunctioneren. De werkgever moet duidelijk en op tijd aangegeven hebben waarom de werknemer onvoldoende functioneert en wat hij kan doen om te verbeteren. Dit moet blijken uit evaluatierapporten, e-mails, gespreksverslagen enzovoort.

  • Verbetertraject werknemer. De werkgever moet de werknemer voldoende de gelegenheid bieden om te verbeteren. Zo’n verbetertraject moet lang genoeg zijn en kan bestaan uit bijscholing en begeleiding om hem te helpen beter te worden in zijn functie.

  • Voldoende zorg. De werkgever moet voldoende opties aanbieden om de werknemer te begeleiden naar beter functioneren. Het disfunctioneren van de werknemer mag niet het gevolg zijn van slechte arbeidsomstandigheden.

  • Herplaatsing. Je moet als werkgever ook in redelijke mate kunnen aantonen dat je je werknemer niet op een andere plaats binnen de organisatie kunt inzetten.

Kortom, je zult als werkgever een flink dossier opgebouwd moeten hebben voordat je een ontslagaanvraag wegen disfunctioneren kunt indienen bij de kantonrechter. Het is niet voor niets dat veel ontslagverzoeken wegens disfunctioneren afgewezen worden.

Ontslag bij vast contract wegens disfunctioneren

Disfunctioneren zal het meest voorkomen bij een situatie met een vast contract. Als je werknemer een tijdelijk contract heeft, zal een werkgever er waarschijnlijk voor kiezen om het tijdelijke contract niet te verlengen. Maar als een vast contract ontbonden wordt, zal er in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding tegenover staan. Omdat het bij disfunctioneren meestal niet gaat om verwijtbaarheid, komt je werknemer in aanmerking voor een transitievergoeding als het contract door de rechter ontbonden wordt. Je kunt deze transitievergoeding berekenen. Als er wel sprake is van verwijtbaar gedrag, heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Werknemer ontslaan wegens disfunctioneren

Het Nederlandse ontslagrecht biedt een werknemer goede bescherming. Ontslag wegens disfunctioneren is een van de acht ontslaggronden die er zijn. Een andere ontslaggrond is bijvoorbeeld ontslag om bedrijfseconomische reden. Bij ontslag, of dat nu is wegens disfunctioneren of andere redenen, zal het UWV of de rechter bepalen of er een goede grond is. Alleen dan mag een contract ontbonden worden.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.