STAP-budget

Maximaal duizend euro subsidie voor bij- of omscholing

13 mei 2022 3 minuten

Op 1 juli 2022 gaat STAP tranch 3 van start: subsidie voor scholing, bedoeld voor werkenden en werkzoekenden. Via deze subsidie kan iemand maximaal € 1.000 ontvangen voor bij- of omscholing en ontwikkeling. Wat moet je weten over het STAP-budget en hoe vraag je het aan?

Meer weten over verlof en andere zaken?

Het doel van STAP

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met deze regeling wil de overheid investeren in de ontwikkeling van mensen tijdens hun loopbaan. Hiermee wordt hun positie op de arbeidsmarkt versterkt. Het budget van maximaal € 1.000 per jaar is bedoeld voor studie, bijscholing of omscholing. In principe komen alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar in aanmerking voor een STAP-subsidie, dus ook ondernemers en personeel.

Omscholen en bijscholen

Onderwijs speelt een belangrijke rol bij je kansen op een baan. Dankzij bijscholing wordt een werknemer deskundiger en vergroot hij de kans dat hij zijn baan behoudt. Tegelijkertijd zal hij makkelijker nieuw werk kunnen vinden als nood aan de man is.

De Nederlandse arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Sommige banen verdwijnen, terwijl andere banen juist ontstaan. Behoeftes nemen af of juist toe. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen behoefte in de zorg en het onderwijs, of aan de behoefte aan werknemers met kennis van digitale technologie. Soms is omscholen precies wat nodig is om te voorkomen dat iemand buiten het arbeidsproces belandt.

Een ander voorbeeld zijn personen met een zwaar beroep. Hoe kunnen ze in goede gezondheid de AOW-leeftijd bereiken? Omscholing met een STAP-budget kan in zo’n geval helpen om op latere leeftijd een baan te vinden om precies dat te bereiken.

Vervanging fiscale aftrek scholingskosten

STAP gaat de oude regeling voor de fiscale aftrek van scholingskosten vervangen. De overheid vond de drempel voor bijscholing binnen deze oude regeling te hoog, omdat de eerste 250 euro van de studiekosten voor eigen rekening komt en de teruggave indirect en pas achteraf gebeurt via fiscale aftrek. Deze regeling werd binnen het MKB dan ook weinig gebruikt, terwijl bijscholing juist steeds belangrijker is voor succesvol ondernemerschap, bijvoorbeeld via een studiekostenregeling. Met het invoeren van de STAP-subsidie denkt de overheid bij- en omscholing beter te kunnen stimuleren. Tot 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden nog scholingskosten aftrekken via de oude regeling. Daarna kan het niet meer en kunnen ze de nieuwe regeling aanvragen.

Een STAP-budget aanvragen

Je kunt vanaf 1 juli 2022 weer STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. In dit portaal kun je:

  • Het opleidingsaanbod bekijken

  • STAP aanvragen

  • De aanvraagstatus volgen

  • Wijzigingen doorgeven

  • Bewijs van deelname uploaden

Om de aanvraag te kunnen doen, moet je beschikken over een aanmeldingsbewijs van een erkende STAP-opleiding. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een lijst bij met STAP-erkende cursussen en opleidingen. 

Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan kan de opleidingsaanbieder een subsidievoorschot aanvragen. Dat voorschot wordt pas definitief als de opleidingsaanbieder een deelnamebewijs kan overleggen, waarbij de cursist bij minimaal 80 procent van de opleidingsmomenten aanwezig is geweest. Een andere voorwaarde is dat de opleiding succesvol is afgerond.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de STAP-subsidie?

  • De aanvrager is tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.

  • De opleiding of cursus moet erkend zijn als STAP-opleiding door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat zijn opleidingen met een van de volgende kenmerken: OCW-erkend, NRTO-keurmerk, NCP-register met NLQF-kwalificatie, EVC-erkend, erkend door een officiële branche- of vakorganisatie.

  • Je mag geen andere onderwijsfinanciering ontvangen van de overheid, zoals studiefinanciering of lerarenbeurs.

  • Het bijscholingstraject start uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de betreffende STAP-aanvraagtermijn. In geval van een voltijdstudie mogen er maximaal vijf maanden zitten tussen aanvraagtermijn en start opleiding.

  • Maximaal één toekenning van STAP-subsidie per jaar.

Waarom is het verstandig om het STAP-budget zo snel mogelijk aan te vragen?

De overheid heeft een jaarlijks STAP-budget vrijgemaakt voor 200.000 tot maximaal 300.000 mensen. Iedere twee maanden wordt een deel van dat jaarlijkse budget toegekend. Wanneer het maximum budget voor die twee maanden is bereikt, stopt de mogelijkheid om in die periode STAP-subsidie aan te vragen en moet je het in de periode daarna opnieuw proberen. Voor de STAP-subsidie gelden de oer-Hollandse principes ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘op is op’.

Leven lang ontwikkelen

De overheid stimuleert onder het programma Leven lang ontwikkelingen op meerdere manieren de ontwikkeling en scholing van volwassenen op de arbeidsmarkt. Enkele andere regelingen zijn:

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.