Ruimtelijke ordening

Huisvestings desk

De nieuwe Omgevingswet

Een mega-wet die het ondernemersklimaat moet verbeteren

Vanaf 1 juli 2022 brengt de Omgevingswet 26 wetten en besluiten samen die te maken hebben met leefomgeving. Doel van de Omgevingswet: bureaucratie verminderen, overzicht verbeteren en zodoende ondernemerschap stimuleren, met behoud van veiligheid en kwaliteit van leefomgeving. Volgens de overheid gaat de nieuwe mega-wet zorgen voor een beter ondernemersklimaat, maar is dat ook zo?

18 juni 2021

Wat is het verschil tussen middenstands- en overige bedrijfsruimte?

Hoe bepaal ik wat voor soort bedrijfsruimte ik heb?

Er is een verschil tussen (middenstands)bedrijfsruimtes en overige bedrijfsruimtes. Voor beide soorten ruimtes gelden verschillende regels. Wat is het verschil tussen deze ruimtes en welke regels gelden waar?

19 maart 2020

Wat is een voorlopige voorziening?

In beroep tegen een overheidsbesluit

Met een voorlopige voorziening vraag je om uitstel van een bepaalde maatregel. Dit kun je doen als je in beroep wilt tegen het besluit van de overheid over bijvoorbeeld een bestemmingsplan of milieuvergunning.

09 mei 2014

Bedrijf aan huis starten? Check het bestemmingsplan

Voorwaarden voor ondernemen vanuit huis

Voor veel startende ondernemers is het aantrekkelijk om vanuit huis te beginnen met een bedrijf. De kosten zijn vaak lager dan wanneer je een ruimte huurt of koopt en het verkleint je risico's. Maar mag het zomaar?

07 oktober 2013

Mogen mijn klanten webshop artikelen afhalen?

Nieuwe functies aan je bedrijfspand toevoegen

Je hebt een webshop en wil klanten extra service bieden door hen voortaan ook in je bedrijfspand te ontvangen. Of je wil als ondernemer in de foodsector proeverijen organiseren. Mag dat vanuit je bestaande pand?

04 september 2013

Welke soorten bedrijfsruimten zijn er?

Het verschil tussen kantoor, bedrijfshal, winkel- en horecapand

Vaak worden bedrijfsruimten in verschillende categorieën onderverdeeld. Kantoor, bedrijfshal, winkel- en horecapand. In het bestemmingsplan van de gemeente staat welke bestemming er op een pand rust.

26 juni 2013

Wat is een postzegelplan?

Alle info over het kleine bestemmingsplan

Een postzegelplan is een variant op het bekende bestemmingsplan. Het beschrijft een ruimtelijke indeling van een zeer klein gebied of terrein en is te gebruiken om het bestaande bestemmingsplan te veranderen.

26 juni 2013

Hoe ga ik als niet-agrarisch ondernemer in het buitengebied om met mijn uitbreidingswensen?

Maak gebruik van flexibiliseringsinstrumenten

Niet-agrarische bedrijven die op landelijk gebied gevestigd zijn, mogen daar volgens het bestemmingsplan van de gemeente soms helemaal niet zitten of kunnen niet uitbreiden. Welke mogelijkheden blijven over?

26 juni 2013

Wat is een bestemmingsplan?

En kan ik een bestemmingsplan aanvechten?

Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan dat juridisch bindend is voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. Hoe komt een bestemmingsplan tot stand en kun je van een bestemmingsplan afwijken?

26 juni 2013

Wat is Natura 2000?

De impact van Natura 2000 voor ondernemers uit het mkb

De invoering van Natura 2000 is een complex en langdurig proces en alleen al daarom moeilijk te doorgronden. Ondernemers kunnen voor hun eigen bedrijf nauwelijks de mogelijke gevolgen voor hun bedrijfsvoering bepalen.

25 januari 2013

Wat zijn de uitgangspunten van Natura 2000?

De impact op de economie volgens MKB-Nederland

MKB-Nederland bepleit dat in de beheerplannen voldoende waarborgen aanwezig zijn voor het goed meewegen van de economische belangen. Op dit moment worden veel beheerplannen opgesteld; het kan niet zo zijn dat, zoals helaas reeds gebeurt, deze door ecologische bureaus worden opgesteld (“de kat op het spek binden…..:)

12 juni 2008 25 januari 2013

Wat zijn de aanbeveling Natura 2000 van MKB-Nederland?

Houd rekening met de economische aspecten!

MKB-Nederland is niet tegen het beschermen van unieke Nederlandse natuur, maar pleit er wel voor dit zo effectief mogelijk te doen, waardoor ook aan de economische aspecten recht kan worden gedaan.

25 januari 2013

Wat is onteigening?

Hoe werkt een onteigeningsprocedure

Voor grote nieuwbouwprojecten heeft de overheid grond nodig, grond die vaak in handen is van bedrijven. Kunnen jij en de gemeente het niet eens worden, dan kan de gemeente een onteigeningsprocedure starten.

25 januari 2013

Welke regels gelden voor het bouwen en verbouwen van je pand?

Aan welke eisen moeten voldaan worden?

Een bouwbesluit vertelt waar een bouwwerk aan moet voldoen op het gebied van bouwtechnische eisen. Als je besluit je pand te verbouwen of een nieuw pand te laten bouwen, dan moet je deze eisen opvolgen.

25 januari 2013

Wat zijn bedrijfsverzamelgebouwen?

Bedrijfsverzamelgebouw vooral voor starters en kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers of ondernemers die net starten kan een bedrijfsverzamelpand een goede locatie zijn voor het bedrijf. Wat zijn de voor- en nadelen en hoe vind je een geschikt bedrijfsverzamelgebouw?

05 november 2012

Wie zijn de Provinciale Staten?

Wat doen de Provinciale Staten voor ondernemers?

De Provinciale Staten zijn één van de minst bekende volksvertegen-woordigingen van Nederland. Toch zijn ze wel degelijk van belang voor de mkb'er.

13 augustus 2012

Hoe regel je agrarische verblijfsrecreatie?

Wat zijn de regels van recreatie en het bestemmingsplan?

Je hebt voor je een onderneming gaat starten altijd een bestemmingsplan nodig. Ook als je als agrariër een kleine camping op je land wilt beginnen. Wanneer mag je wel en wanneer mag je niet mensen laten logeren?

13 augustus 2012