Ruimtelijke ordening

Huisvestings desk

Wat zijn de uitgangspunten van Natura 2000?

De impact op de economie volgens MKB-Nederland

MKB-Nederland bepleit dat in de beheerplannen voldoende waarborgen aanwezig zijn voor het goed meewegen van de economische belangen. Op dit moment worden veel beheerplannen opgesteld; het kan niet zo zijn dat, zoals helaas reeds gebeurt, deze door ecologische bureaus worden opgesteld (“de kat op het spek binden…..:)

12 juni 2008 25 januari 2013

Wat zijn de aanbeveling Natura 2000 van MKB-Nederland?

Houd rekening met de economische aspecten!

MKB-Nederland is niet tegen het beschermen van unieke Nederlandse natuur, maar pleit er wel voor dit zo effectief mogelijk te doen, waardoor ook aan de economische aspecten recht kan worden gedaan.

25 januari 2013

Wat is onteigening?

Hoe werkt een onteigeningsprocedure

Voor grote nieuwbouwprojecten heeft de overheid grond nodig, grond die vaak in handen is van bedrijven. Kunnen jij en de gemeente het niet eens worden, dan kan de gemeente een onteigeningsprocedure starten.

25 januari 2013

Welke regels gelden voor het bouwen en verbouwen van je pand?

Aan welke eisen moeten voldaan worden?

Een bouwbesluit vertelt waar een bouwwerk aan moet voldoen op het gebied van bouwtechnische eisen. Als je besluit je pand te verbouwen of een nieuw pand te laten bouwen, dan moet je deze eisen opvolgen.

25 januari 2013

Wat zijn bedrijfsverzamelgebouwen?

Bedrijfsverzamelgebouw vooral voor starters en kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers of ondernemers die net starten kan een bedrijfsverzamelpand een goede locatie zijn voor het bedrijf. Wat zijn de voor- en nadelen en hoe vind je een geschikt bedrijfsverzamelgebouw?

05 november 2012

Wie zijn de Provinciale Staten?

Wat doen de Provinciale Staten voor ondernemers?

De Provinciale Staten zijn één van de minst bekende volksvertegen-woordigingen van Nederland. Toch zijn ze wel degelijk van belang voor de mkb'er.

13 augustus 2012

Hoe regel je agrarische verblijfsrecreatie?

Wat zijn de regels van recreatie en het bestemmingsplan?

Je hebt voor je een onderneming gaat starten altijd een bestemmingsplan nodig. Ook als je als agrariër een kleine camping op je land wilt beginnen. Wanneer mag je wel en wanneer mag je niet mensen laten logeren?

13 augustus 2012

Getoond 11 tot en met 17 van 17 totaal, er zijn meerdere pagina's