Verhuur

Huisvestings desk

Hoe bepaal ik de huurprijs voor mijn bedrijfsruimte?

Hoeveel huur kan ik rekenen voor bedrijfsruimte?

Je hebt een huurder voor je bedrijfsruimte gevonden. Een belangrijk punt bij de onderhandelingen is de huur die je elke maand voor de winkel of de kantoorruimte kan rekenen. Hoe kun je dat bedrag bepalen?

25 januari 2013

Heb ik als huurder een exploitatieverplichting?

Column | Marius Rijntjes

De vraag of je als huurder een exploitatieverplichting hebt, leidt bij huur van middenstandsbedrijfsruimte nogal eens tot onenigheid tussen huurder en verhuurder. Hoe ga je daarmee om?

25 januari 2013

Wat zijn de regels bij opzegging huurovereenkomst door verhuurder?

Column | Marius Rijntjes

Stel dat je als ondernemer middenstandsbedrijfsruimte huurt en je verhuurder zegt de huurovereenkomst op zonder daarbij de opzeggingsgronden te vermelden. Is deze opzegging dan geldig?

24 oktober 2012

Getoond 11 tot en met 13 van 13 totaal, er zijn meerdere pagina's