De dba wet in 2020: wat is er veranderd?

De modelovereenkomst is van de baan

28 juli 2020

De laatste jaren is er veel te doen geweest om de wet dba. Zzp’ers moesten met modelovereenkomsten gaan werken die in de praktijk slechts af en toe werden goedgekeurd. Hoe staat het anno 2020 met de omstreden wet?

Vragen over financiën? Stel ze aan onze adviseurs!

Wat is de wet dba?

De wet dba is in het leven geroepen om duidelijkheid te krijgen over de werkrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Vroeger werd hiervoor een VAR-verklaring uitgereikt aan zzp’ers, maar dit leidde volgens de overheid tot schijnzelfstandigheid.

In de praktijk hield de dba wet in dat je als zelfstandige elke keer als je een opdracht aan wilde nemen, een modelovereenkomst opstelde en deze door de Belastingdienst liet goedkeuren. Kortom, veel extra administratie. Dit was niet verplicht, maar als de opdracht na een controle toch een dienstverband bleek te zijn, waren de financiële gevolgen fors.

Helaas werden veel modelovereenkomsten door de Belastingdienst afgekeurd. Aangezien er veel onrust ontstond op de markt, besloot staatssecretaris Wiebes om de wet te bevriezen. Dat betekent dat de wet er nog wel is, maar er (nog) niet op wordt gecontroleerd of beboet (tenzij je de wet bewust overtreedt).

Tip: Belastingdienst, dba, modelovereenkomst... Begint het je al te duizelen? Stel je vraag aan onze adviseurs.

Wet dba 2020

Dat de wet bevroren is, betekent niet dat deze niet meer geldt. Je kunt nog steeds met modelovereenkomsten werken. Sinds oktober 2019 is de Belastingdienst scherper gaan controleren op schijnzelfstandigheid. Tot 1 januari 2021 moet je rekening houden met de volgende twee scenario’s:

  • De overheid doet extra onderzoek naar kwaadwillendheid. Blijkt bij een controle dat een opdrachtgever moedwillig schijnzelfstandige zzp’ers inhuurt en verandert er niets na een waarschuwing? Dan kan de Belastingdienst een boete of naheffing geven aan de opdrachtgever.

  • Is er geen sprake van kwaadwillendheid, maar lijkt het er wel op dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking? Dan krijgt de opdrachtgever aanwijzingen om dit te veranderen, er wordt dus nog niet gehandhaafd. Je mag dan naar een dienstverband gaan, óf een echte zzp’er-opdrachtgever relatie.

Wet dba in 2021

Zoals het er nu naar uitziet is de wet dba vanaf 2021 verleden tijd. Het kabinet wil gaan werken met een webmodule. Hierin kunnen opdrachtgevers de aard van de samenwerking met een zzp’er vastleggen. Het moet dan duidelijk worden of de zzp’er echt ondernemer is, of eigenlijk meer een werknemer. Tot nu toe is er weinig bekend over hoe die webmodule eruit zou komen te zien.

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.