Hoe werkt de kleineondernemersregeling (KOR)?

Vrijstelling van BTW voor ondernemers

23 februari 2021

Als je als ondernemer niet zoveel verdient in een jaar, hoef je misschien geen btw af te dragen. Sterker nog, in sommige gevallen hoef je niet eens meer je omzetbelasting aan te geven bij de Belastingdienst. Hoezo? De kleineondernemersregeling (KOR) kan uitkomst bieden.

Kleineondernemersregeling 2021

Normaal gesproken geef je als ondernemer elke maand, kwartaal of jaar je omzetbelasting (btw) door aan de Belastingdienst. Als je omzet over een heel jaar € 20.000 of lager is, kun je gebruik maken van de KOR. Daarmee krijg je vrijstelling van btw. 

De KOR is vooral aantrekkelijk als je voornamelijk met particuliere klanten te maken hebt. Aangezien je de btw niet meer in de verkoopprijs hoeft te verwerken, kan je het een concurrentievoordeel opleveren vanwege lagere prijzen. Ook levert het je een administratief voordeel op, omdat je geen btw-aangiftes hoeft te doen. Onder andere als starter kan dat een prettig voordeel zijn. 

Vereisten kleineondernemersregeling

Hoe gaat de KOR precies in zijn werk? 

  1. Ten eerste moet je ondernemer voor de btw zijn. De regeling geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen. Het maakt dus niet uit of je een eenmanszaak hebt, deel uitmaakt van een maatschap of vennootschap onder firma (vof), of dat het om een bv, vereniging of stichting gaat. 

  2. De onderneming moet in Nederland zijn gevestigd of anders uitsluitend in Nederland diensten of goederen leveren.

  3. De verwachting is dat je in een kalenderjaar minder dan € 20.000 omzet draait. Onder deze omzet valt de verkoop van btw-plichtige producten en diensten. Goederen of diensten die sowieso zijn vrijgesteld van btw, vallen hier dus niet onder.

Als je eenmaal van de KOR gebruik maakt, bereken je geen btw aan klanten. Je draagt ook zelf geen btw af. Daarom hoef je ook geen btw-aangifte te doen. 

Hoe vraag ik de KOR aan?

Je vraagt de kleineondernemersregeling aan voor drie jaar. Aanvragen kan via de website van de Belastingdienst en moet uiterlijk 4 weken voor de datum dat je de regeling wilt laten ingaan. 

Je kiest de regeling voor minimaal 3 jaar, of tot je de € 20.000 omzet overschrijdt. Zodra je meer dan €20.000 omzet hebt, bereken je vanaf die factuur waarmee je de grens overschrijdt, wel btw. Ook moet je dan weer de normale btw-administratie bijhouden. De omzet voor de overschrijding blijft vrij van btw, maar je kunt hierna 3 jaar niet gebruik maken van de KOR.

Geen administratieve verplichtingen en voorbelasting

Als kleine ondernemer hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Je facturen moet je wel bewaren voor een eventuele controle. Je moet dus nog steeds ontvangsten en inkomende facturen bewaren in je administratie. 

Als je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling kun je geen beroep doen op verrekening van voorbelasting (aftrek van btw die door andere bedrijven aan jou in rekening is gebracht).

Kleineondernemersregeling tot 2020

De huidige KOR is per 1 januari 2020 ingegaan. De regels voor die tijd waren van toepassing als:

  • Je ondernemer voor de btw was;

  • Je in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw moest betalen;

  • Je een eenmanszaak had of onderdeel uitmaakte van een maatschap of vof (rechtspersonen zoals een bv konden hier dus niet gebruik van maken);

  • De onderneming gevestigd was in Nederland.

In de oude regeling had je recht op belastingvermindering en moest je deze zelf verrekenen in de btw-aangifte. 

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.