Is thuiswerken verplicht?

Thuiswerken omdat het moet of thuiswerken omdat het werkt?

27 juli 2021

In de coronatijd heeft het kabinet het advies gegeven: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Dat zijn inmiddels bekende woorden. Het dringende advies is ingetrokken en later weer afgegeven. Maar los van dit advies geven bedrijven te kennen dat ze willen investeren in thuiswerken. Het thuiswerkadvies en de thuiswerktendens roepen vragen op: Kun je als werkgever thuiswerken verplicht stellen? En wat zijn de verplichtingen van de werkgever als je personeel thuiswerkt? Eén ding is duidelijk: thuiswerken werkt!

Thuiswerken: verplicht of advies?

In coronatijd heeft de overheid in landen om ons heen thuiswerken verplicht gesteld voor functies waarbij dat mogelijk is. Neem België, waar sinds 28 juni 2021 het advies geldt om thuis te werken. Daarvoor was het een verplichting. In Nederland heeft de overheid tijdens de coronacrisis het dringende advies gegeven om thuis te werken. Een advies dus, geen verplichting. Wel heeft een werkgever de verplichting gehad om coronamaatregelen te treffen op kantoor, voor de veiligheid van het personeel.

Thuiswerkadvies aangepast

Op 26 juni 2021 werd in Nederland het thuiswerkadvies gewijzigd. Deze wijziging werd op 14 juli weer teruggedraaid. Toen het thuiswerkadvies werd opgeheven, gold dat personeel maximaal de helft van de werktijd weer naar kantoor kon komen, zolang daar de afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden. Betekent zo’n ontwikkeling dat iedereen verplicht terug moet naar het kantoor? Of hebben werknemers recht op thuiswerken?

Wetgeving thuiswerken 2021

In principe hebben werknemers geen ‘recht’ op thuiswerken. Als werkgever heb je instructierecht. Dat betekent onder andere dat je mag bepalen waar en wanneer je werknemer werkzaamheden voor je uitvoert. Dus ook of hij dat op kantoor of ergens anders doet. Die wetgeving is door de coronacrisis niet veranderd.

Wel is het zo dat veel bedrijven de voordelen hebben ontdekt van thuiswerken en daarom thuiswerken integreren in hun bedrijfsbeleid. Ruim 40 procent van de bedrijven wil de mogelijkheden voor thuiswerken de komende tijd verbeteren.

Een paar voordelen van thuiswerken:

 • Minder reistijd

 • Hogere productiviteit

 • Meer autonomie

 • Makkelijker werk en privé combineren

Wet Flexibel werken

In 2017 is de Wet flexibel werken (wfw) in het leven geroepen om flexibel werken te stimuleren. Deze wet maakt het onder andere mogelijk dat je werknemer een verzoek doet om zijn werkplek en werktijden aan te passen. Als werkgever mag je zo’n verzoek afwijzen, maar dan moet je daar wel goede redenen voor hebben. Deze optie bestond dus al lang voor het thuiswerkadvies.

Thuiswerken: verplichtingen werkgever

Als werkgever heb je de verplichting je werknemers altijd veilige en goede arbeidsomstandigheden aan te bieden. Je moet voldoen aan de zorgplicht en de Arbowet. Die verplichting heb je ook als ze thuiswerken. Dingen die onder de zorgplicht vallen zijn bijvoorbeeld:

 • Veilige werkomgeving

 • Duidelijke instructies

 • Veilige werktools

Dingen die geregeld moeten worden volgens de Arbowet zijn:

 • Goed bureau

 • Ergonomische bureaustoel

 • Goed internet

 • Voldoende en goed (dag)licht

Aansprakelijkheid

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun personeel. Als je daarin nalatig bent, kun je aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die je personeel oploopt tijdens het werken. Denk daarbij aan RSI door een thuiswerkplek die niet aan de Arbo-eisen voldoet. Veel bedrijven stellen daarom een checklist op waaraan een thuiswerkplek moet voldoen en maken een budget vrij zodat hun werknemers een veilige thuiswerkplek kunnen inrichten.

Thuiswerkbeleid: leg afspraken vast

Om het thuiswerken in goede banen te leiden, stellen steeds meer bedrijven een thuiswerkbeleid op. Dat is een overeenkomst waarin je vastlegt hoe je werknemer bij hem thuis werk voor je verricht. Je geeft niet alleen duidelijkheid aan je werknemer, maar je laat daarmee ook weten hoe het met de rechten en plichten zit van zowel werkgever als werknemer.

Thuiswerken: niet verplicht

Thuiswerken is dus niet verplicht. Het was een tijdlang het dringende advies van het kabinet, en het wordt zoals het nu lijkt het nieuwe normaal voor veel bedrijven. Hybride werken geeft nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Daarom is het verstandig als bedrijf te kijken naar de manier waarop je thuiswerken een volwaardig deel maakt van je beleid. Op die manier heeft iedereen er voordeel van en leg je vast wat je van je werknemers verwacht. Laat thuiswerken voor je werken!

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.