Loket voor aanvragen NOW3.2 geopend

Tegemoetkoming loonkosten eerste kwartaal 2021

15 februari 2021

Op 15 februari 2021 is het loket geopend voor aanvragen van NOW3.2. Binnen deze regeling is het mogelijk loonkosten vergoed te krijgen over de periode tussen januari en maart 2021. Aanvragen kunnen uiterlijk tot en met 14 maart ingediend worden.

Per 1 oktober 2021 is de NOW-steunmaatregel vervallen.

NOW: tijdelijke overbrugging loonkosten personeel

Met de NOW kun je een tegemoetkoming voor loonkosten krijgen. De NOW-regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die 20% of meer omzetverlies hebben door de coronacrisis. Om banen te behouden en personeel zoveel mogelijk door te betalen is deze regeling voor loonsteun door de overheid in het leven geroepen. De regeling in 2021 is niet versoberd, maar juist uitgebreid tijdens de persconferentie op 21 januari. 

Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden vanwege bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode en dat je het loon doorbetaalt. Het voorschot wordt achteraf gecorrigeerd op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. 

De huidige regeling wordt NOW3 genoemd en loopt tot 1 juli 2021. Binnen de regeling zijn er tijdvakken van telkens 3 maanden. De periode januari-maart 2021 is tijdvak 2 (NOW3.2). Sinds de eerste NOW-regeling in 2020 (NOW1.0) is dit de vierde tranche. Het UWV spreekt daarom over de vierde aanvraagperiode als het gaat om NOW3.2. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de NOW?

Heb je personeel in dienst en is er sprake van 20% omzetverlies of meer? Dan kom jij ook in aanmerking voor de NOW. Het omzetverlies stel je vast over 3 aaneengesloten maanden vanaf 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021. Je berekent zelf of je binnen de vereisten valt met behulp van de UWV-rekenhulp.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Omzetverlies van 20% (over 3 aaneengesloten maanden).

  • Maximaal 85% compensatie loonkosten (dit was 80% in 2020).

  • De tegemoetkoming wordt berekend op basis van de loonsom in juni 2020.

  • Deze loonsom mag daarna maximaal 10% gedaald zijn.

NOW aanvragen

De loonsteun kan aangevraagd worden via de website van het UWV. Het UWV noemt NOW3.2 de vierde aanvraagperiode. Uitbetalen gebeurt in 3 delen, waarvan de eerste ongeveer 2 tot 4 weken start nadat de aanvraag is goedgekeurd.