Het nut van een aanvullende transportverzekering

Situatie containerschip Ever Given legt risico's bloot

07 juni 2021

Ondernemers die goederen importeren doen er goed aan een aanvullende transportverzekering af te sluiten. De bizarre vertraging van containerschip Ever Given in het Suezkanaal laat goed zien wat de risico’s tijdens het transporteren van goederen zijn en hoe een verzekering met dekking op maat het verschil kan maken.

Eerste hulp bij importeren

Waarom een transportverzekering?

Tijdens het vervoer van goederen kan er van alles misgaan: van serieuze beschadiging door storm op zee, tot aan diefstal of vertraging. Zeker wanneer de vracht onderweg vaak van transporteur wisselt en als de goederen naar of door een risicovolle regio reizen, zit een ongeluk in een klein hoekje. 

Aansprakelijkheidsverzekering biedt onvoldoende zekerheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen van vervoerders dekken doorgaans niet alle soorten schade en bovendien is achteraf moeilijk vast te stellen wat er onderweg allemaal precies is gebeurd en wie uiteindelijk aansprakelijk is voor de schade. 

In geval van schade is ellenlang juridisch getouwtrek met een minimale kans op succes wel het laatste waar je als ondernemer op zit te wachten. Een (aanvullende) transportverzekering is dan ook bijna altijd aan te raden. 

Goederentransportverzekering: onvoorziene kosten dekken

Vertraging onderweg kan zorgen voor flinke schadeposten voor de eigenaars van de goederen. Denk aan directe kosten zoals het bederven van etenswaren, of indirecte kosten zoals omzetderving vanwege het niet op tijd kunnen leveren van spullen.

Voorbeeld: 400 miljoen dollar schade per uur

Een ultiem voorbeeld van hoe erg het onderweg mis kan gaan, is het vastlopen van containerschip Ever Given in het Suezkanaal, in maart 2021. Onderweg naar Europa liep het vast en kwam het overdwars is het smalle kanaal te liggen. Het Suezkanaal werd zo bijna een week geblokkeerd. Bijna 400 schepen moesten al die tijd wachten totdat de Ever Given werd vlotgetrokken. 

Reders die ervoor kozen om niet aan te sluiten achterin de rij, gaven hun kapiteins opdracht om te varen. Gevolg: 10 dagen extra reistijd. Kenners spraken over 400 miljoen dollar economische schade per uur. Miljoenen tonnen aan goederen kwamen minimaal een week te laat aan op hun bestemming.

Directe en indirecte schade voor ondernemers

De stalen reus zelf, met 20.000 containers uit Azië aan boord, werd na het incident door de Egyptische autoriteiten aan de ketting gelegd. Er ontstond een ingewikkeld juridisch conflict tussen Egypte en de reder van de Ever Given. Het schip zou twee maanden na het incident nog altijd gedwongen voor anker liggen in een meer halverwege het Suezkanaal. 

Honderden Nederlandse ondernemers zijn gedupeerd als gevolg van deze situatie. Een standaard goederentransportverzekering dekt in de regel wel schade aan bederfelijke waren als gevolg van vertraging, maar de indirecte schade wordt zelden gedekt. Denk aan kosten als gevolg van te laat leveren of waardeverlies van seizoensproducten zoals agenda’s of paasversieringen. Voor dergelijke indirecte schade is meestal een polis met aanvullende dekking nodig.

Averij-grosse: extra kosten

Ondernemers die geen uitgebreide transportverzekering hadden afgesloten, dreigen nog zwaarder geraakt te worden. Een reder kan in geval van een scheepsramp ‘averij-grosse’ uitroepen. Averij-grosse betekent het doorberekenen van de kosten van de bergingsoperatie aan alle eigenaren van de goederen aan boord. Dit gebeurt met een gecompliceerde omslagberekening op basis van de (geschatte) vrachtwaarde per eigenaar. 

Het bepalen van de hoogtes van deze bijdragen is een ontzettend ingewikkeld juridisch proces dat maanden tot zelfs jaren kan duren. 

Bottom line: wie vooraf geen goede goederentransportverzekering heeft afgesloten kan in geval van averij-grosse voor een deel van de bergingskosten van het schip worden aangeslagen en nóg meer schade oplopen.

De situatie met de Ever Given laat zien dat een transportverzekering geen overbodige luxe is. Zéker niet ondernemers die voor hun business afhankelijk zijn van een goede logistiek bij import van goederen uit verre oorden. 

Nooit zonder risico

Nu zijn de meeste verzekeringszaken natuurlijk niet zo gecompliceerd en omvangrijk als die van de Ever Given. Maar ook relatief kleine incidenten kunnen voor de individuele ondernemer grote financiële gevolgen hebben. Juridische conflicten zijn kostbaar, tijdrovend en lopen in financieel opzicht lang niet altijd goed af voor de onderverzekerde ondernemer. 

Handelen met het buitenland is nooit helemaal zonder risico, maar een transportverzekering op maat kan veel verlies, imagoschade en stress besparen.

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.