Importeur of handelsagent bij import?

Welke keuze moet je maken?

men-analyzing-some-important-documents-NM3NA7H

Veel risico of minder risico. Dat is zo’n beetje de samenvatting van de keuze tussen importeur (ook wel distributeur) of handelsagent als je wilt gaan importeren. Natuurlijk is dit een beetje kort door de bocht. Beide vormen hebben zo hun voor- en nadelen.

Er is een belangrijk verschil tussen het zijn van een handelsagent en een importeur. Als distributeur/importeur koop je de goederen namelijk zelf in bij een buitenlandse leverancier. Je koopt en verkoopt de goederen geheel uit jouw naam en als je ze niet verkoopt of een schadeclaim krijgt, zit jij ook met de problemen. Een handelsagent bemiddelt alleen maar en krijgt daarvoor een commissie (afhankelijk van de branche zo'n 1 - 20 procent van de omzet). Je merkt het: een stuk minder verantwoordelijkheid over dat ene product en een stuk minder risico.

Eigen stempel

Maar meer risico loop je natuurlijk niet voor niets. Je hebt veel meer invloed op de producten. Verkoop je ze in de oorspronkelijke verpakking door? Of worden de producten bewerkt, of misschien wel opnieuw ingepakt. Je hebt veel meer vrijheid als importeur. Bovendien staat tegen het risico dat je loopt op financieel gebied ook een mogelijk grotere winstmarge. Je hebt alleen wel een startkapitaal nodig als importeur. 

Afspraken maken met de andere partij

Of je nou liever aan de slag gaat als importeur of als handelsagent, voor beide rollen geldt dat er goede afspraken met de andere partij moeten worden gemaakt. Zeker als importeur word je minder goed beschermd dan als handelsagent. Stel daarom altijd een koop- en distributieovereenkomst op. Als handelsagent doe je er goed aan een agentuurovereenkomst op te stellen. 

Koop- en distributieovereenkomst 

In een koopovereenkomst spreek je eigenlijk niet veel meer af dan dat de leverancier producten levert en dat jij betaalt. Ook kun je aanvullende afspraken maken over wanneer het product eigendom wordt van jou als importeur en wat er gebeurt in het geval van overmacht (als de leverancier failliet gaat bijvoorbeeld).

In een distributieovereenkomst maak je verdere afspraken over jouw rechten en plichten en die van de leverancier. Ook spreek je onder andere af wat het contractgebied is, hoe lang de overeenkomst geldt, onder welke voorwaarden deze mag worden beëindigd en welke gevolgen dit heeft, welk recht van toepassing is (van wiens land? Als jullie er niet uitkomen kan je terugvallen op internationale wetgeving, zoals het Weens Koopverdrag voor goederen) en tot welke rechter jullie je wenden als er een geschil ontstaat. 

Agentuurovereenkomst

In een agentuurovereenkomst kun je niet zomaar van alles opnemen, want de rechten en plichten van beide partijen zijn grotendeels wettelijk vastgelegd. Deze wetten kunnen per land verschillen. In de EU moet elke agentuurovereenkomst gebaseerd zijn op de EU-richtlijn 86/653. Ook staat erin wie de deelnemende partijen zijn, verplichtingen van de handelsagent en de principaal (leverancier), vergoeding aan jou als handelsagent, onder welke voorwaarden de beëindigd mag worden en welke gevolgen dit heeft (ook schadevergoeding en goodwillvergoeding) en wiens recht van toepassing is.  

Schadevergoeding bij agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst valt niet zomaar te beëindigen, je hebt als handelsagent dan altijd recht op een schadeloosstelling. Tevens heb je als handelsagent na het beëindigen van de overeenkomst recht op een goodwillvergoeding (ook wel klantenvergoeding genoemd). De vergoeding bedraagt maximaal de gemiddelde jaarprovisie die je gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst ontving. Deze vergoeding kan niet contractueel uitgesloten worden.

Contracten

Modelcontracten (Engelstalig) voor handelsagenten, distributeurs en franchising en ook ‘short form’ modelcontracten van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) kun je bestellen via de website van ICC Nederland. Uitgebreide checklists voor contracten met handelsagenten en distributeurs kan je bestellen via evofenedex.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Liesbeth Meenink