Export naar Engeland na Brexit: update 2021

De praktische gevolgen

uk-vk-britannie-engeland-brext

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor de export naar Engeland? En wat is er veranderd sinds het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië op 1 januari 2021 van kracht werd? Een overzicht met handige links.

Op 31 januari 2020 trad Groot-Brittannië officieel uit de Europese Unie en het land behoorde vanaf dat moment niet meer tot de Europese economische vrijhandelszone. Na stugge onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU in 2020, kwamen de partijen een handelsakkoord overeen dat op 1 januari 2021 in werking trad. 

De Brexit heeft gevolgen voor de export van goederen van Nederland naar Engeland, zeker na het in werking treden van de handelsovereenkomst.

1. Gedoe aan de grens

Vanwege de Brexit is er geen vrij verkeer van personen en goederen meer mogelijk tussen de EU-lidstaten en Groot-Brittannië. Voor de export naar Engeland betekent dit dat douaneformaliteiten na de Brexit aan beide grenzen weer terug zijn van weggeweest. 

Denk hierbij aan aangiften en controles: het begeleidende papierwerk moet kloppen en in overeenstemming zijn met de afspraken uit het handelsakkoord. Door de veranderingen moet bij export naar Engeland rekening worden gehouden met vertragingen tijdens het transport, voornamelijk door gedoe en toegenomen wachttijden aan de grens.

2. Extra administratieve lasten

Exporteren vanuit Nederland naar een land buiten de EU, wat Engeland sinds de Brexit is, brengt extra administratieve handelingen met zich mee voor de exporterende partij. Denk aan: 

  • Exportaangifte (uitvoeraangifte) bij de Nederlandse douane

  • Exportdocumenten. Welke exportdocumenten wel en niet nodig zijn, hangt af van het soort product en de omstandigheden.

  • Vergunningen en certificaten (zie 3).

  • Registratie van exportproducten.

  • Inklaren en uitklaren aan de grens.

3. Producteisen: normen en certificaten

Sinds het handelsakkoord tussen het VK en de EU in 2021 van kracht werd, zijn ook producteisen veranderd voor goederen bestemd voor export naar Engeland. De exporterende partij moet voldoen aan de lokale productnormen (standaarden) en dit kunnen aantonen via bijvoorbeeld tekeningen, tests, onderzoek, verklaringen van controlerende instanties en (technische) onderbouwing van de producent. Vaak is in het verlengde daarvan een officieel certificaat nodig om aan te tonen dat een product voldoet aan de standaarden, onder andere op het gebied van milieu en veiligheid. 

Enkele concrete voorbeelden van exportsituaties van de EU naar Engeland zijn te vinden in dit document van de Britse overheid (PDF).

De impactscan van RVO helpt ondernemers die willen importeren naar Groot-Brittannië op weg.  

Export naar Engeland uitbesteden aan expediteur

Ondernemers die geen tijd hebben om zich te verdiepen in de nieuwe regels en alle administratieve eisen voor het exporteren van hun producten naar Engeland, kunnen ook een expediteur inschakelen: een tussenpersoon gespecialiseerd in export en import. 

De expediteur adviseert en neemt papierwerk rondom het exporteren uit handen. Wanneer het transport naar Engeland al goed geregeld is, volstaat meestal een douane-expediteur. Deze neemt alleen de douaneformaliteiten uit handen, zoals de administratie rondom de export in orde maken en het uit- en inklaren bij de douane van zowel Nederland als Engeland. 

Je kunt echter ook het volledige transport, inclusief administratieve plichtplegingen uitbesteden aan een expediteur. Zeker zolang er nog sprake is van tijdelijke en/of kwetsbare handelsafspraken tussen de EU en Groot-Brittannië is het inschakelen van een ter zake kundige expediteur voor ondernemers wellicht een verstandig idee.

Wat vind je van dit artikel?

Michiel van de Peppel

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.