Certificaat van Oorsprong

Een bewijs van oorsprong voor zendingen naar landen buiten de EU

Wat doet de douane

Bij de export van producten kan het zijn dat het land van bestemming om een Certificaat van Oorsprong (CvO) vraagt. Met dit certificaat kun je aantonen wat de oorsprong is van je product, zodat de douane het product kan binnenlaten. Wat is het Certificaat van Oorsprong precies en in welke situaties heb je er een nodig?

Wat is een Certificaat van Oorsprong?

Het Certificaat van Oorsprong is een document dat de oorsprong van een bepaald product aantoont. Het geeft aan in welk land het product is geproduceerd. Je kunt dit document aanvragen bij de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld via een intermediair. De Kamer van Koophandel keurt het document goed en legaliseert het met een handtekening en een digitale stempel.

Wat staat er op een CvO?

Op een Certificaat van Oorsprong staan onder andere de volgende gegevens:

  • Productbeschrijving

  • Oorsprong van product

  • Gegevens koper en verkoper

Waarom heb je een Certificaat van Oorsprong nodig?

Meestal heb je alleen een Certificaat van Oorsprong nodig voor zendingen naar landen buiten de EU. Soms vragen landen namelijk een bewijs van oorsprong van een bepaald product. Dat kan verschillende redenen hebben:

  1. Gezondheidsredenen. Ter bescherming van de gezondheid kan een overheid producten uit bepaalde landen weren. Bijvoorbeeld dierlijke of plantaardige producten.

  2. Politieke redenen. Door verstoorde politieke relaties kiezen landen er soms voor om producten uit niet-bevriende landen te weren.

  3. Economische redenen. Om te voorkomen dat een markt verstoord wordt, kunnen landen invoer van producten uit bepaalde landen beperken. 

Uitzondering

Zoals gezegd heb je voor zendingen binnen de EU doorgaans geen CvO nodig. Een uitzondering is als een klant in een EU-land jouw product levert aan een afnemer buiten de EU. In dat geval zal deze klant het CvO gebruiken als bewijsstuk en zal hij zelf een nieuwe CvO aanvragen. Vervolgens zal hij deze meesturen met de zending. 

Is een CvO verplicht?

Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Je kunt makkelijk achterhalen of jouw product een CvO nodig heeft. Check de website van de European Commission, waar je je product kunt invoeren in de database van Access2Markets. Zo weet je direct of een CvO in jouw geval vereist is.

Wat is ‘oorsprong’?

Bij het Certificaat van Oorsprong wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten oorsprong. ‘Geheel en al verkregen’ en ‘Laatste ingrijpende bewerking’. Wat betekenen deze aanduidingen?

1. Geheel en al verkregen Geheel en al verkregen betekent dat de oorsprong van een product het land is waar het product in zijn geheel vandaan komt. Denk daarbij aan dingen als hout, gewassen, of een product dat volledig uit bouwstoffen uit een bepaald gebied is samengesteld. De oorsprong is dan geheel en al verkregen: alles uit hetzelfde gebied.

2. Laatste ingrijpende bewerking Veel producten bestaan uit allerlei elementen die afkomstig zijn uit verschillende landen. Bijvoorbeeld: Een meubelfabriek importeert hout uit Noorwegen en maakt van dit hout in Nederland eettafels. Het oorspronkelijke product (hout uit Noorwegen) wordt verwerkt tot een nieuw product (eettafel). Nederland wordt dan het land van oorsprong omdat hier de laatste ingrijpende bewerking heeft plaatsgevonden.

Niet-preferentiële oorsprong versus preferentiële oorsprong

Het Certificaat van Oorsprong is een niet-preferentieel oorsprongsdocument. Dat wil zeggen dat de oorsprongsnormen in het Douane Wetboek van de Unie (Europese Unie) staan (artikel 61 lid 3 - pdf).  Bij preferentiële oorsprongsdocumenten is de regelgeving vastgelegd in vrijhandelsovereenkomsten van de EU met landen buiten de EU. Voorbeelden van preferentiële oorsprongsdocumenten zijn EUR.1 en EUR-MED.

Wat als je geen CvO hebt?

Als je product geen CvO heeft, kan het zijn dat een zending geweigerd wordt bij de grens. Een land beslist namelijk op basis van dat document of een product al dan niet ingevoerd mag worden. Met een CvO voorkom je onnodige vertragingen en kosten die je moet maken om een product alsnog over de grens te krijgen.

Check je exportdocument

Er zijn verschillende exportdocumenten voor de internationale handel. Bijvoorbeeld CN22/23, de Bill of Lading, ATR-certificaat of Air Waybill. Om de handel met andere landen soepel te laten verlopen, is het verstandig je exportdocumenten te (laten) checken. Dat voorkomt dat je onnodig vertragingen oploopt en te veel betaalt aan de grens.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.