Voorkom problemen door de Wet werk en Zekerheid

Checklist: waar moet je op letten?

02 maart 2020

De Wet werk en zekerheid is in 2015 in werking getreden, maar sindsdien al weer meerdere keren gewijzigd. Voor je personeelszaken is het belangrijk om de wet- en regelgeving goed na te leven. Een aantal belangrijke aandachtspunten lichten we toe. Hoe leef je de Wet werk en zekerheid goed na?

Personeelmet perspectief

Let op de aanzegtermijn

Laat tijdelijke medewerkers op tijd weten of hun contract wel of niet wordt verlengd. Heeft je medewerker een tijdelijk contract van zes maanden of meer? Dan moet je uiterlijk één maand voor het contract eindigt, schriftelijk laten weten of je het wel of niet gaat verlengen. Ook al eindigt het contract van rechtswege nog wel automatisch, als je niet aanzegt loop je het risico op een boete. Je medewerker heeft namelijk recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris, als hij hier zelf een beroep op doet binnen twee maanden na het einde van het contract. 

Eerste tijdelijk contract

Kies voor een eerste tijdelijk contract met een nieuwe medewerker een periode langer dan het standaard halfjaarcontract. Dan mag je namelijk een proeftijd afspreken, bij contracten tot zes maanden mag dat niet meer. 

Denk na over het verlengen van tijdelijke contracten

Geef je een medewerker maximaal drie verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van drie jaar een vast contract. In een cao is het mogelijk om een uitzondering te maken. Bijvoorbeeld bij seizoenarbeid is het mogelijk om toe te staan dat er tussen contracten maar drie maanden zitten, zonder dat het wordt gezien als een opvolgend contract. 

Ook ontslagvergoeding voor tijdelijk personeel

Tot 1 januari 2020 hadden werknemers recht op een transitievergoeding vanaf een dienstverband van twee jaar. Sinds 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Zorg voor up-to-date personeelsdossiers

Met de nieuwe ontslagroute mag je niet meer kiezen of je het via het UWV doet of via de kantonrechter, bereid je voor met de 9 vragen over het nieuwe ontslag. UWV en de kantonrechter toetsen de grond voor ontslag op basis van schriftelijke stukken, het personeelsdossier. Hierin wordt bijgehouden hoe medewerkers functioneren en welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Dit is nodig om de ontwikkeling van werknemers te sturen, maar ook bij ontslag. In een personeelsdossier zijn de belangrijke gegevens over een medewerker in één map gebundeld. Wil het UWV bijvoorbeeld bij ontslag van een werknemer weten welke actie is ondernomen om het gedrag van de medewerker aan te pakken, dan is dit snel terug te vinden. 

Let op bij nul-uren contracten

In de overeenkomst kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dus als je een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat. Alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Payroll medewerkers krijgen dezelfde rechten als reguliere medewerkers

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij het bedrijf. Er geldt een uitzondering voor de pensioenrechten. Deze worden pas in 2021 gelijk getrokken.

Lees alles over de Wet werk en zekerheid

Lees alles over de nieuwe regels nog eens na in ons dossier Wet werk en zekerheid.

Auteur

Laura Wennekes