Pas op bij niet verlengen tijdelijk contract

Houd rekening met regels Wet werk en zekerheid

Pas op bij niet verlengen tijdelijk contract

Rechtsgeldige documenten voor je personeelsbeleid

Je wilt het tijdelijke arbeidscontract van je medewerker niet verlengen. Dat kan, zolang je aan alle regels in de WWZ (Wet werk en zekerheid) voldoet. In dit artikel leggen we je uit waar je op moet letten en hoe het zit met werknemers die ziek uit dienst treden of vlak na uitdiensttreding ziek worden.

Redenen niet verlengen contract bepaalde tijd

De redenen om een tijdelijk contract niet te verlengen kunnen heel divers zijn: een medewerker past niet in het team, je hebt niet meer voldoende werk, iemand blijkt onvoldoende competent, etc. Je hoeft niet per se een reden op te geven wanneer je het contract niet verlengt. Maar wat je wel moet doen: ga zorgvuldig te werk als je besluit een tijdelijk contract niet te verlengen. Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Aanzegplicht: informeer je medewerker op tijd

Het is belangrijk om je te houden aan de aanzegplicht. Heeft je werknemer een arbeidscontract met een duur van minimaal zes maanden en ga je bijvoorbeeld een jaarcontract niet verlengen? Dan moet je volgens de aanzegplicht uiterlijk een maand voordat het contract afloopt, je medewerker schriftelijk laten weten dat je het dienstverband beëindigt. 

Aanzegvergoeding van minimaal een maandsalaris

Laat je niet of niet op tijd weten dat je het tijdelijke contract niet verlengt? Dan ben je een vergoeding schuldig aan je werknemer van minimaal een maandsalaris.

Vrijwel altijd recht op transitievergoeding

Vergeet ook niet dat je werknemer in de meeste gevallen recht heeft op een transitievergoeding. Je toekomstige ex-werknemer heeft recht op deze vergoeding wanneer: 

  • het initiatief voor het niet verlengen van het tijdelijk arbeidscontract bij jou ligt;

  • de persoon in kwestie niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Wil je direct berekenen wat de hoogte is van de transitievergoeding van je werknemer? Gebruik dan onze transitievergoeding calculator

Werknemer wil tijdelijk contract niet verlengen

Ligt het initiatief niet bij jou en wil je werknemer zelf het contract niet verlengen? Dan bestaat er geen recht op een transitievergoeding.

Contract niet verlengen: impact slechtnieuwsgesprek

Probeer te anticiperen op wat het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract betekent voor je werknemer. Niet verlengen kan rauw op iemands dak vallen en zal jullie resterende arbeidsrelatie misschien onder spanning zetten. Het is vaak ronduit slecht nieuws en het kan een behoorlijke impact hebben op de betreffende medewerker. Probeer je daarom in te leven en stel je empathisch op tijdens een slechtnieuwsgesprek.

Medewerker meldt zich ziek na niet verlengen tijdelijk contract

Wat in de praktijk vaak voorkomt is dat een medewerker zich ziek meldt, zodra je het tijdelijke contract niet verlengt. Bijvoorbeeld uit frustratie, boosheid en/of teleurstelling. Ook andere emoties, zoals onzekerheid en angst kunnen een rol spelen. Misschien liep je werknemer door een verstoorde werk-privébalans al tegen een burn-out aan en was dit de spreekwoordelijke druppel.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

Als iemand zich ziek meldt nadat je kenbaar maakt dat het contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, is er meestal sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Je werknemer heeft dan medisch gezien geen fysieke of psychische beperkingen en is dus (nog) niet echt ziek. Toch kan en wil je werknemer niet meer werken vanwege dreigende lichamelijke of psychische klachten. Het gaat bijna altijd om situaties waarbij de arbeidsrelatie is verstoord. 

Neem je verlies

Je kunt er niet zo heel veel tegen doen helaas. Hoewel een bedrijfsarts de ziekmelding eventueel kan weerleggen, moet je je afvragen of het de moeite waard is. De resterende periode dat iemand nog in dienst is, is vaak relatief kort. 

En iemand met hangen en wurgen dwingen nog een paar weken voor je te werken, zal niet tot motivatie en productiviteit leiden. Bovendien kan zo’n situatie een slechte invloed hebben op je andere medewerkers. 

Laat je medewerker eerder gaan

Je kunt hier ook deels op anticiperen door bij de aanzegging af te spreken dat je werknemer alleen de lopende werkzaamheden afrondt en daarna resterende vakantiedagen opneemt. De werkdagen die overblijven, neem je dan voor eigen rekening. Zo kom je je toekomstige ex-werknemer tegemoet met extra (betaalde) vrije dagen. 

Op die manier heeft je werknemer ook meer tijd en ruimte om een nieuwe baan te zoeken.

Contract niet verlengen bij ziekte en ziek uit dienst 

Een medewerker met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaat, kan hoge kosten opleveren. Hoe dat precies zit hangt af van de situatie, of je eigenrisicodrager bent én of je werknemer wel of niet direct een uitkering aanvraagt na uitdiensttreding. We werken hieronder een paar situaties uit.

Dienstverband stopt tijdens ziekte werknemer

Loopt het tijdelijke contract af tijdens de ziekte van je werknemer? Dan heeft je werknemer recht op een Ziektewet-uitkering. Je meldt je werknemer ziek op de laatste dag van het dienstverband. Ben je verzekerd via het UWV (standaard) en draag je een premie Whk (Werkhervattingskas) af? Dan betaalt het UWV de Ziektewet-uitkering van je werknemer. 

Ben je eigenrisicodrager? Dan betaal jij de Ziektewet-uitkering van je werknemer. Je betaalt je zieke ex-werknemer 70% van het dagloon. Ook ben je verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding, re-integratie en alle kosten die daarbij komen kijken. 

Ziektewet eigenrisicodrager verzekering

Je kunt je als eigenrisicodrager ook verzekeren tegen deze kosten, bijvoorbeeld met een Ziektewet eigenrisicodrager verzekering voor werkgevers. Gaat je medewerker ziek uit dienst? Dan is de periode van de Ziektewet-uitkering (102 weken) gedekt.  

Ex-werknemer wordt ziek na einddatum tijdelijk contract

Zodra het tijdelijke contract afloopt, is je werknemer niet meer verzekerd voor de Ziektewet. In sommige gevallen kan je ex-werknemer toch een Ziektewet-uitkering krijgen (die jij in principe betaalt als eigenrisicodrager). Dat heeft alles te maken met nawerking. 

Nawerkingsperiode van vier weken

De nawerkingsperiode bedraagt 28 dagen na uitdiensttreding. Als je ex-medewerker zich in die periode ziek meldt bij het UWV, dan ben je als eigenrisicodrager nog steeds verantwoordelijk voor het herstel (en alle kosten). Dat geldt alleen als je ex-werknemer op dat moment geen baan of uitkering heeft.

Tips bij het niet verlengen van een tijdelijk contract

Doe je voordeel met deze tips als je besluit een tijdelijk contract niet te verlengen:

1. Document ondertekenen

Laat de medewerker ervoor tekenen dat hij direct een WW-uitkering aanvraagt na uitdiensttreding. Desnoods doe je dat samen. Zodra je ex-werknemer namelijk een WW-uitkering ontvangt, vervalt de nawerkingsperiode en ben jij niet meer aansprakelijk in geval van ziekte. 

2. Overweeg een verzekering die kosten Ziektewet dekt

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet geniet je weliswaar een premievoordeel: je betaalt een lagere gedifferentieerde premie Whk. Maar is deze kostenbesparing het risico waard? Een werknemer die ziek uit dienst treedt of iemand die in de nawerkingsperiode ziek wordt, kan een enorme kostenpost opleveren. In het slechtste geval betaal je tot twaalf jaar aan uitkeringen! 

Dat zit namelijk zo: eerst betaal je je ex-werknemer twee jaar een Ziektewet-uitkering. Is er nog steeds geen sprake, maar wel uitzicht op herstel? En krijgt je ex-werknemer van het UWV een WGA-uitkering toegekend? Hoewel deze uitkering via het UWV loopt, betaal je hier wel aan mee, tot maximaal tien jaar!  

Private verzekeringen voor eigenrisicodragers

Als eigenrisicodrager kun je deze financiële risico’s privaat verzekeren, bijvoorbeeld door een Ziektewet-verzekering voor werkgevers af te sluiten in combinatie met een WGA eigenrisicodragersverzekering. Let op: met een ‘gewone’ verzuimverzekering ben je niet gedekt voor kosten m.b.t. de Ziektewet en WGA. Daarmee verzeker je jezelf alleen tegen de loondoorbetalingsverplichting van je zieke medewerkers die wél nog in dienst zijn. Ook een goed idee, maar het dekt dus een ander soort kosten!

Extra kosten bij ziekte

Een medewerker met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaat, betekent hoge extra kosten. En veel ondernemers zijn zich daar nog steeds niet van bewust. Dit kan zelfs oplopen tot 12 jaar (ziektewet en WGA).

Dus wees hier alert op als ondernemer. Desnoods vraag je samen met de medewerker de WW-uitkering aan, zodat je zeker weet dat dit geregeld is. En: let op de nawerkingperiode: deze bedraagt 28 dagen na uitdiensttreding. Als de medewerker in die periode alsnog ziek wordt, is de ondernemer nog steeds verantwoordelijk voor het herstel. Lastig te controleren natuurlijk, want de medewerker is dus al uit dienst. Tja, het wordt de ondernemers niet makkelijk gemaakt zeg!

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.