5 vragen over de AOV

Verzeker je tegen arbeidsongeschiktheid | Beperk de kosten

02 mei 2018

Is het echt nodig een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te nemen? Hoe duur is het en hoe kan ik de kosten beperken? Antwoord op 5 vragen over de AOV.

1. Waarom zou ik een AOV afsluiten?

"Ziek? Ik ben nooit ziek! Daarvoor ga ik geen dure verzekering afsluiten!" Een veelgehoorde reactie als het om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat. Helaas is het risico vaak groter dan de meeste ondernemers denken. Uit onderzoek van Delta Lloyd (2015) blijkt dat 9 procent van de ondernemers nu (deels) arbeidsongeschikt is en 8 procent dat in het verleden is geweest. Voor ondernemers kan arbeidsongeschiktheid een grote financiële klap betekenen en zelfs een faillissement veroorzaken. 26 procent van de zzp’ers en 51 procent van de ondernemers met personeel heeft inmiddels een AOV afgesloten tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. De kosten voor een AOV zijn trouwens volledig aftrekbaar van je inkomstenbelasting. Dus waarom zou je het niet doen?

2. Is een AOV verplicht?

Nee. Door de afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAZ) in 2004, bestaan er nu geen wettelijke arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen meer voor ondernemers.

3. Hoe duur is een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kost je waarschijnlijk ergens tussen de 80 en 400 euro per maand. De hoogte van deze maandelijkse premie is volledig afhankelijk van factoren als leeftijd, verzekerd bedrag, eigenrisicotermijn, eindleeftijd, uitkeringsduur en je beroep. Verzekeraars werken vaak met beroepsklassen om het risico in te schalen. Beroepen die met kantoorwerkzaamheden te maken hebben, worden tot klasse 1 gerekend. Beroepen in beroepsklasse 4 of 5 zijn de zware lichamelijke beroepen. Als je in deze klasse valt, betaal je aanzienlijk meer premie. Hierbij wordt ook gekeken naar hoeveel uur je aan bepaalde werkzaamheden besteedt en of je veel kilometers maakt. Hieronder een globale weergave van de beroepsactiviteiten per beroepsklasse.

  • Beroepsklasse 1: administratieve en adviserende beroepen, management beroepen (lage premie)

  • Beroepsklasse 2: commerciële beroepen, winkeliers

  • Beroepsklasse 3: beroepen met lichte handenarbeid, bijvoorbeeld fotograaf

  • Beroepsklasse 4 en 5: beroepen met zwaardere lichamelijke arbeid (hoge premie)

Aftrekbaar van inkomstenbelasting

De premies die je betaalt zijn volledig aftrekbaar van je inkomstenbelasting, behalve een eventuele risicopremie voor een ongevallendekking. In eerder genoemd onderzoek geeft 39 procent van de ondernemers aan niet te weten dat de kosten voor AOV aftrekbaar zijn. De kosten voor advies en servicekosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Als je arbeidsongeschikt wordt betaal je over de uitgekeerde bedragen wel belasting.

4. Welke verzekeraar is het goedkoopst?

Om je een idee te geven hoeveel AOV-premie je betaalt bij verschillende verzekeringsmaatschappijen, hebben we een paar voorbeeldsituaties opgesteld. Welke maandelijkse premies betalen een organisatie-adviseur van 38 jaar, een bakker van 48 jaar, een fotograaf van 25 jaar en een timmerman van 54 jaar? Bekijk de rekenvoorbeelden.

Bij de meeste verzekeraars kun je zelf online berekenen hoe hoog jouw premie uitvalt.

5. Hoe kan ik de kosten van een AOV beperken?

De offerte van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan hoger uitvallen dan je gehoopt had. Wat kun je als ondernemer doen om de premie van de AOV te verlagen? Kijk in overleg met je verzekeraar of adviseur of je enkele factoren bij kunt stellen: let op dit gaat wel ten koste van je dekking. Dus bereken hoeveel risico jij zelf kunt en wil lopen. Adviseur Roel de Jong geeft een paar tips. Bekijk de video.

Auteur

Raphael Klees